Ingår i temat
Eleverna tar makten
Läs senare

2 frågor om elevinflytande

1. Hur arbetar du med elevinflytande i undervisningen? 2. På vilket sätt är eleverna delaktiga i bedömningen?

av Maria Ramnehill
02 mar 2016
02 mar 2016

Emma Holström, lärare i idrott och hälsa, Almåsgymnasiet i Borås.

1. – När vi har kondition får eleverna välja vilken aktivitet de vill göra och planera på vilket sätt det ska ske. I tvåan arbetar vi extra mycket med något mål att satsa mer på och då kan eleverna välja vilket. Det kan till exempel vara att utveckla koordination eller kondition.

2. – De gör självbedömningar och kamratbedömningar. De kan också filma sina övningar i styrketräning och sända till oss lärare.

Marcus Ehrnholm, lärare i idrott och hälsa, Sjöstadsskolan i Stockholm.

1.– I sexan får eleverna vara med och välja vilka rörelser de vill utveckla i olika redskap. Under friluftslivsdagarna får de välja mellan olika aktiviteter. Vi har även en enkät där eleverna får tycka till om hur dagen blev.

2.– De kan filma sina olika övningar och sända filmerna till mig. De får också bedöma själva. Till 80 procent stämmer deras bedömning överens med vad jag tycker.

Ann Nilsson, lärare i hem- och konsumentkunskap, Höglundaskolan i Sundsvall.

1. – I åttan och nian får eleverna ibland välja råvaror och vilka metoder de vill använda vid tillagning. De ska motivera sina val utifrån hälsa, ekonomi och miljö. Det finns ett grundsortiment med varor att välja mellan. Eleverna är inte med vid inköp då det skulle kräva för mycket administration. Vi har 500 elever som har hem- och konsumentkunskap.

2.– Vi använder oss av kamrat­bedömning. Eleverna jobbar två och två och turas om att bedöma varandra, efter givna frågeställningar. Det fungerar bra. Vi jobbar också med korta instruktionsfilmer och bildspel som årskurs 8 har gjort för årskurs 6. Eleverna i åttan får ge varandra feedback på filmerna för att kunna göra förbättringar.

Magnus Engström, lärare i hem- och konsumentkunskap, Lysingskolan i Ödes- hög och Folkunga– skolan i Linköping.

1. – Elevinflytande får vi med på olika vis. Vi går till exempel igenom de olika arbetsmomenten och eleverna får vara delaktiga i att välja maträtter som de tycker är relevanta. Vi reflekterar över valen utifrån hälsa, miljö och ekonomi. I perspektivet konsument funderar de till exempel över vilka val de gör och hur de ser på kvalitet.

2. – Eleverna får information om de olika kunskapsmålen för olika betyg. De tränas i att ge varandra konstruktiv feedback. Ett konkret exempel är att vi ibland delar upp klassen i två delar. Halva gruppen lagar mat och den andra halvan får bedöma resultatet. Sen byter vi så att hela klassen får använda samma recept och då kan man se vilka skillnader det ändå kan bli.

ur Lärarförbundets Magasin

HTML Snippets Powered By : XYZScripts.com