Läs senare

Adrianas klasser sätter Trelleborg på webben

LektionslyftetEl estadio de Vångavallen, la bahía de Smygehuk, el castillo Trelleborgen. Adriana Sturessons elever säljer in Trelleborg till spansktalande turister med hjälp av webbsidan Trelleburgo.

Turistmål. Adriana Sturesson och eleverna deltar i tävlingen Webbstjärnan med sitt bidrag Trelleburgo. På trelleburgo.se kan du läsa mer om projektet.

För turister med spanska som modersmål har Trelleborg hittills varit en blind fläck på kartan. Någon digital information på spanska har inte funnits. Det blev starten för Adriana Sturessons projekt, där hon och eleverna i spanska i steg 3 och 4 på Söderslättsgymnasiet har skapat en webbsida om staden.

– Jag fick egentligen idén för flera år sedan. När jag flyttade hit från Mexiko saknade jag information om Trelleborg för att kunna berätta om staden för min familj och mina vänner, säger Adriana Sturesson.

Sajten Trelleburgo.se har tre huvudsakliga beståndsdelar: Trelleborgs historia, kända trelleborgare och besöksmål. Här finns även kartor. Besökarna får förslag på vad man kan göra under en dag i Trelleborg, vilket eleverna i steg 3 skrivit om. De kan också läsa om kända trelleborgare, som fotbollsmålvakten Andreas Isaksson, skådespelaren Björn Kjellman och meteorologen Nils Holmqvist, vilket eleverna i steg 4 jobbat med. Några elever har spelat in filmer där de presenterar staden. De har därmed fått öva sig på att göra muntliga presentationer som når personer över hela världen.

Adriana Sturesson

Ålder: 44 år

Antal år i yrket: 20

Yrke: Lärare i spanska på Söderslättsgymnasiet och Liljeborgsskolan. Leg gymnasielärare i pedagogik, engelska och spanska. Har dessutom en fil lic i pedagogik från Mexiko.

Inspireras av i yrket: Min pappa. Han är före detta lärare och studierektor på ett universitet i Mexiko. Han är mitt bollplank, jag ser fram emot att träffa honom varje sommar och tillbringa timmar med diskussioner om skolan. Mexiko City är en gigantisk stad, men det går inte att gå ut med honom utan att någon hälsar. Det är ganska mäktigt.

– Deras arbete skapar värde för andra.

Under arbetet har eleverna, som går i årskurs 1 och 2 på Samhälle, Ekonomi och Natur, fått lära sig helt nya saker om sin egen stad. De har vävt in historia, samhällskunskap och källkritik i arbetet. Förutom att eleverna utökat sitt ordförråd, har de tränat sig att skriva och strukturera faktatexter, ensamma eller tillsammans, och att översätta från svenska till spanska.

Inte minst har de anpassat texterna till olika mottagare och situationer.

– Eleverna blir motiverade när de vet att det finns en mottagare. De anstränger sig hårdare då, säger Adriana Sturesson.

Eleverna har arbetat med små konkreta uppgifter för webben parallellt med annan spanskundervisning. Lektionspassen är långa, 70–90 minuter, vilket gör det möjligt att dela upp arbetet. Genom skolans media-tek har klasserna fått undervisning i informationssökning och källkritik. Eleverna har också fått i uppdrag av Trelleborgs turistcenter att översätta en turistbroschyr till spanska, som ska delas ut till spansk-talande turister.

Utöver de rena spanskkunskaperna har eleverna också arbetat med mulitimodala texter och lärt sig att skapa digitalt innehåll, berättar Adriana Sturesson. De förstår att texter på webben måste hållas aktuella. På så sätt skiljer sig texter på papper från texter på webben.

– Vi ska fortsätta arbeta med sidan. Eleverna ska få svara på kommentarer och frågor från besökare. Den digitala kompetensen kan du få in i vilket ämne som helst, säger hon.

Eftersom Adriana Sturesson är ensam lärare i projektet skulle hon aldrig hinna genomföra projektet med alla sina spanskgrupper. Klart är dock att allt fler elever vill läsa spanska på avancerad nivå, efter att de hört talas om Trelleburgo.

Adriana Sturessons viktigaste tips är att inte ha för bråttom. Det har tagit ett år för hennes elever att komma så här långt. Man måste ha roligt under resans gång, påminner hon.

– Eleverna tyckte att arbetet var roligt från start. Det handlar om deras egen stad. Så här mycket har det aldrig skrivits om Trelleborg på spanska, säger Adriana Sturesson.

ur Lärarförbundets Magasin