Ingår i temat
Mot samma mål
Läs senare

Alla ämnen får rum i bloggen

Efter ett års skissande, byggande och målande är det snart dags för klass 5–6 att flytta in i House of Alvik. Stig på!

18 aug 2014
Alla ämnen får rum i bloggen
På grön kvist. Fruktträd, bärbuskar, sandlådor, fotbollsmål och sittmöbler blir det när eleverna i 5–6:an i Alviksskolan planerar sina innergårdar. Foto: Lars-Göran Norin

Hälsat på i House of Alvik ännu? Inte? Inga problem! På klassbloggen kan man se hur det vita flerfamiljshuset, med 41 lägenheter och lika många personligheter, växte fram under förra läsåret.

– Jag vill inte flytta ifrån House of Alvik. Vi har ju precis flyttat in! säger en flicka.

Terminen går mot sitt slut, om några veckor är det dags för fest i bostadsrättsföreningen. I dag ska klassen bygga en stor sandlåda som ska rymma 4 500 liter sand. Eleverna ska arbeta tillsammans med en ”granne”, skissa på papper och rita en sandlåda i datorn. I nästa steg ska de göra en ritning av innergården.

– De har hört att ni är duktiga på volym­räkning! 2,5–3 decimeter är en bra höjd på sandlådan, tipsar Katarina Eriksson som är lärare i matematik, NO, teknik och bild på Alviksskolan utanför Luleå.

Paren sätter igång att skissa och diskutera. Någon tittar på sandlådemodeller på nätet, en annan tar hjälp av en instruktionsfilm för att repetera längd, volym och area. På bloggen kan man se hur klassen i ett tidigare uppdrag byggt minisandlådor i papper, mätt och kollat om sandmängden stämmer.

Adam och Minna löser problemet snabbt, skriver i häftet och skissar på papper innan de gör sandlådan på skärmen. Minna visar snabbkommandot för att ta ett kort. Adam lägger in bilden och beskriver uppdraget och hur de löst det i kommentarfältet.

– Jag hade inte så mycket erfarenhet av programmen när vi började, men eleverna är snabba på att ta utmaningarna och lära sig dem. Tillsammans löser vi det, säger Katarina Eriksson.

Jennifer vrider på sandlådan och tittar på den ur olika vinklar, förstorar och förminskar och grunnar på hur hon ska bära sig åt för att få till utrymmet där sanden ska vara.

– Det är roligt när de arbetar så konkret. Då kan de utföra och förstå uppgifter som egentligen är över deras nivå. Sexorna har nyligen haft nationella prov. Area, omkrets och skala hade ingen svårt med, säger Katarina Eriksson.

För drygt två år sedan fick eleverna egna datorer. I samband med det började Katarina Eriksson och hennes kollega, som undervisar i svenska, engelska och SO, fundera på hur de skulle utveckla arbetet med IKT i alla ämnen. För att hinna med alla kunskapskrav är det också nödvändigt att titta på var ämnena och förmågorna går ihop.

– Vi började med att fundera på vilka förmågor, kunskapskrav och vilket centralt innehåll som eleverna skulle arbeta med och utveckla under året. Sedan kom idéerna!

Hon sökte och fick projektpengar från Teknikföretagen för att arbeta med entreprenöriellt lärande. Skolarbetet skulle kopplas till det som är nära eleverna i byn, bland annat företagen.

– Det är ett stort område som handlar om att det ska vara viktigt på riktigt och problem­baserad undervisning.

Katarina Eriksson fastnade tidigt för arbetssättet Storyline, där berättelsen är en röd tråd i ett ämnesövergripande arbete. Hon är också inspirerad av ”gamification”, spelifiering, där man använder olika spel­mekanismer som motivation. Resultatet blev konceptet ”Storyfication”.

En bild på ett vitt hus födde idén att bygga ett gemensamt hus. Alla skulle planera sin egen lägenhet och utveckla sin egen karaktär. Runt det skulle många olika saker hända.

Klassen började med att dra lott om lägen­heterna och alla fick olika areor som de skulle göra en ritning av. På golvet låg ”riktiga” kvadratmetrar som gick att testa med. Det blev ett verkligt problembaserat lärande, med många spännande lösningar. En del femmor hade inte arbetat så mycket med area än, men förståelsen kom allt eftersom, berättar Katarina Eriksson.

Från början var lägenheterna tomma, grå skal, men efter hand som eleverna klarade uppdragen fick de måla, tapetsera och möblera. De slutförda uppdragen ger guldpengar eller till exempel en soffgrupp.

I svenskan började eleverna med att bygga upp sina karaktärer. Personerna skriver hela tiden om hur de upplevt olika saker.

– När eleverna får ett uppdrag kan de gå in och se hur kompisen gjort. De som har svårare att skriva kan inspireras av andra.

Klassen brukar arbeta i två åttiominuters­pass i veckan med House of Alvik. Ett med matte, NO, bild och teknik och ett med svenska, SO och engelska.

Att få in olika ämnen är lätt, tycker Katarina Eriksson. Under läsåret har de haft bokcirklar, ägnat sig åt bostadsbyte på semestern, marknadsfört Luleå och Norrbotten och, efter ett studiebesök, sökt jobb på den närliggande Alviksgården.

På bloggen kan man också se att några spelare från Luleå Hockey besökt klassen och pratat kamratskap, hälsa och hockey.

I höstas arbetade klassen med ett uppdrag där alla valde var sitt konstverk som de analyserade och gjorde en egen version av.

Det blir matte med skala, mönster, och symmetri. Vi får med väldigt mycket!

Klassen har också ett samarbete med en skola i Norrtälje som handlar om hur det är att vara 11–13 år på de olika orterna. Eleverna har gjort mattefilmer med utgångspunkt i sin hembygd till varandra.

– Det är mycket roligare att lösa problem som är gjorda av jämnåriga.

Arbetet med klassbloggen underlättar bedömningen, tycker Katarina Eriksson. Allt material som texter, bilder, lösningar och elevernas reflektioner finns samlat i datorn.

– Jag kan sätta mig var som helst och behöver inte ta med en hög böcker hem.

Ett av kunskapskraven i matematik handlar om att formulera egna problem.

– Jag ser väldigt tydligt hur de resonerar när jag läser hur de skriver.

Hon ser inga svårigheter med arbets­sättet. Bara fantasin sätter gränser.

– Det enda som kan vara knepigt är att begränsa mig i tid. Jag tycker att det är så roligt, men det är ju självvalt.

Under det nya läsåret kommer fokus att ligga på andra områden. Höstens tema ska rikta in sig mer på hållbar utveckling och eleverna ska få åka runt i världen på Green Freedom Ship, avslöjar hon.

– Mycket handlar om tillgången till de digitala verktygen. Det är där vi möter eleverna och kan hitta andra sätt att motivera dem och nå målen.

Husbyggarfakta

  • Katarina Eriksson har tillsammans med en kollega utvecklat ett koncept som de kallar ”Storyfication”. De arbetar Storyline­inspirerat med ”gamification”, spelifiering, som innebär att man använder spelmoment för att skapa motivation.
  • Storyline är ett arbetssätt som utvecklades i Skottland på 1960-talet för att implementera en ny läroplan som förespråkade ämnesövergripande studier.
  • I arbetet med bloggen använder klassen gratisprogrammen Sweet Home 3 D, Googledocs, och Sketchup.
  • Klassbloggen House of Alvik kom på tredje plats i tävlingen Webbstjärnan, grundskola 4–6.

Du hittar bloggen House of Alvik här.

ur Lärarförbundets Magasin

HTML Snippets Powered By : XYZScripts.com