Ingår i temat
Eleverna tar makten
Läs senare

Alla måste få tycka till om ämnet

Det finns en risk för att idrottande pojkar får styra för mycket i skolan. Därför måste lärare vara normkritiska, menar Karin Andersson på Örebro universitet.

02 mar 2016
Alla måste få tycka till om ämnet
Illustration: Pia Koskela

På lärarutbildningen i idrott och hälsa vid Örebro universitet kommer frågor om elevinflytande in i didaktikkurserna. Det kan handla om att utbildarna ger exempel i sin egen undervisning och att studenterna får ansvar och inflytande. Men frågor om inflytande borde utvecklas mer i utbildningen, anser Karin Andersson, som är programansvarig.

– Idrottsämnet har kritiserats för att ha mycket aktivitet men inte så mycket reflektion. För att vara ett göraämne i stället för ett kunskapsämne. Så det är viktigt att lärare i idrott och hälsa uppmuntrar eleverna att diskutera exempelvis mål och kunskapskrav, säger hon.

Karin Anderssons erfarenhet är att studenterna har stort intresse för att arbeta aktivt med elevinflytande. Men det kan vara svårt att få till det i praktiken.

– När man besöker studenterna på vfu så är det inte alltid som de får in de här delarna. Det kan bli så att studenterna nöjer sig med att fråga vad eleverna tyckte om lektionen.

Karin Andersson menar att det är viktigt för lärarna att skapa ett tillåtande klimat i idrotts­salen. Alla måste våga tycka till om ämnesinnehållet.

– Det har riktats skarp kritik mot att de som hörs och syns mest i ämnet är pojkar som är engagerade i förenings­idrott. De kan styra för mycket om de får ett stort inflytande. Här handlar det om att lärare måste vara normkritiska. Att föra diskussioner med eleverna om hur alla kan känna sig inkluderade.

Att få välja mellan olika aktiviteter. Är det inflytande?

– På sätt och vis. Men vi försöker att sätta kunskaperna i fokus även när det gäller inflytandet. Det kan handla om hur eleverna vill nå vissa mål. Till exempel genom att välja mellan olika sätt att förbättra sin kondition. Elevinflytande får inte reduceras till om det ska vara volleyboll eller basket på nästa lektion.

Vilket inflytande ska eleverna ha när det gäller dusch och ombyte?

– Många elever mår dåligt av omklädningssituationen. Det finns lärare som anser att eleverna kan ha vilka kläder de vill bara de kan utföra aktiviteterna och att det ska vara valfritt att duscha. Andra anser att alla måste byta om och duscha. De ser duschningen som en del man måste lära sig.

Vilken är din linje?

– Personligen tycker jag inte att man måste duscha och det finns ju inte reglerat i några kunskapskrav. Många elever är mer svettiga efter rasten men då är det ingen diskussion om dusch. Men här finns olika åsikter även bland lärarutbildare. Det skulle vara skönt med en omklädningssituation som känns okej för alla.

– När det kommer till vilka kläder de har på sig tycker jag att det bara är säkerhetsaspekter som kan begränsa deras val.

ur Lärarförbundets Magasin

HTML Snippets Powered By : XYZScripts.com