Läs senare

Ämnesdidaktiken är äntligen tillbaka!

15 Dec 2010

”No teaching can occur when students are simply asked to repeat what they already know”. Citatet är signerat Hullfish och Smith och är en av många tänkvärda sanningar från boken Ämnesdidaktik – en undervisningskonst. Utan att överdriva måste jag påstå att detta är den viktigaste boken som skrivits för lärare och lärarstuderande på väldigt länge. Den är dessutom ett utmärkt komplement för att få en djupare förståelse av den nya läroplanen.

Boken presenterar, på ett akademiskt men lättbegripligt sätt, en modell för ämnesdidaktik som är ett bra stöd i undervisningen. I korthet går modellen ut på att ämne och undervisning inte går att separera i ämnesundervisning, samt vilka krav det ställer på läraren. Författarna konstaterar tidigt att: ”didaktik inte är konsten att lära ut, utan konsten att undervisa”.

Det som bland annat gör boken så läsvärd är att den många gånger berättar om konsten att undervisa med utgångspunkt från ”stökiga” klasser eller med omotiverade elever som grund. Så som verkligheten dessvärre ofta ser ut för oss lärare. Visser­ligen är många av bokens exempel hämtade från äldre åldrar och ofta från SO-ämnen, men det är inga problem att förvandla dem till vilket ämne eller till vilken åldersgrupp som helst. Att använda Star Wars-karaktärerna Obi-Wan Kenobi och Han Solo i ett exempel för att förklara skillnaden mellan naturalism och övernaturalism måste betecknas som fullständigt genialt. Och inspirerande!

Boken beskriver också vikten av lärarstöd i de fall då eleverna ska söka information själva, hur läraren kan inspirera och utmana eleverna i deras tankeprocesser, hur läraren kan komma åt en inre motivation och få den riktad mot kunskapsutveckling.

Författarna Agneta Bronäs och Niclas Runebou, båda verksamma vid institutionen för utbildningsvetenskap vid Stockholms universitet, går även in på lärarens roll i förhållande till eleven och ämnet, och vikten av att eleven lär sig genom upptäckt med hjälp av lärare. Det är skönt att man som lärare får vara lärare igen, ett tag var det inne att vi skulle vara handledare som i stort sett bara skulle stå vid sidan om och ge glada tillrop lite då och då.

Jag som har varit lärare i många år får flera tankeställare av Agneta Bronäs och Niclas Runebou. Den här typen av bok skulle med lätthet kunnat bli pretentiös, högtravande och ganska obegriplig, men författarna lyckas att förmedla en ämnesdidaktik på ett lärorikt och ganska kortfattat sätt.

Jag hoppas att boken blir obligatorisk kurslitteratur på landets lärarhögskolor i framtiden, men även lärare som har flera år på nacken har mycket att lära och reflektera över i denna bok, speciellt i samband med den nya läroplanen. Lite kul är det också att författarna valt att använda ordet ”undervisningskonst”. Det pratas rätt mycket om lärarprofessionalitet och lärarlegitimation just nu och att då lyfta in ordet ”undervisningskonst” känns helt naturligt, för det är faktiskt en konst att undervisa.

Ämnesdidaktik – en undervisningskonst

Agneta Bronäs och Niclas Runebou

Norstedts, 2010

ur Lärarförbundets Magasin