Läs senare

Angelägen bok om historia

BokrecensionHistoria på mellanstadiet är roligt men utmanande.
Läs boken tillsammans för att utveckla historie­undervisningen, tycker Anna Tobiasson.

31 jan 2019
Illustration: Istockphoto

Historiedidaktik i praktiken – för lärare 4–6

Red: Martin Stolare  och Joakim Wendell

Gleerups

Boken Historie­didaktik i praktiken är en antologi där elva författare bidragit till de delar som tillsammans utgör bokens nio kapitel. Författarna, varav flera är lärare, är alla verksamma vid olika lärosäten i landet, där de bedriver historiedidaktisk forskning. I denna bok vänder de sig både till lärarstudenter och till yrkesverksamma lärare.

Den här boken är tänkt som ett bidrag till en fortsatt utveckling av lärares historieundervisning. Det konstateras tidigt i boken att det är både roligt och utmanande att undervisa i historia på mellanstadiet. Det är först då som eleverna på riktigt kommer i kontakt med historia som ett eget ämne.

Det är när dåtid, nutid och framtid förbinds med varandra som eleverna får en förståelse av världen.

Några av de ämnes­områden som står i fokus är kursplanen, barns förutsättningar för att lära historia, historiemedvetande, att upptäcka historien genom källorna, historieanvändning samt bedömning i historia. Undervisningsperspektiv­et är det som främst står i fokus i de diskussioner som förs. Läsaren får en gedigen genomgång av alla de olika ämnesområdena och får ta del av såväl bakgrund som aktuell forskning. Varje kapitel avslutas dessutom med lästips för den som vill fördjupa sig mer.

Det är när dåtid, nutid och framtid förbinds med varandra som eleverna får en förståelse av världen. Författarna framhåller att eleverna måste få sätta sig själva i ett historiskt perspektiv, få upptäcka att historien påverkar dem och att de själva påverkar framtidens historia.

Att den här boken kommer att fylla sin funktion inom lärarutbildningen råder det, som jag ser det, ingen tvekan om. Historieämnet är mångfasetterat, något som en av bokens författare också konstaterar. Därför är detta en bok som även yrkesverksamma lärare har stor nytta av att få ta del av.

Jag tror att boken allra bäst kommer till sin rätt om lärare läser den tillsammans. Att få resonera om och reflektera över bokens innehåll samt tillsammans få fundera över bedömning och didaktiska val är en framkomlig väg för lärare att kunna utveckla den egna historieunder­visningen. I ett sådant praktiskt arbete är det, som jag ser det, givet att den här boken kommer att kunna bli en stor tillgång.

ur Lärarförbundets Magasin

HTML Snippets Powered By : XYZScripts.com