Läs senare

Användbar som fortbildning

21 okt 2016

Den första delen i den här boken fördjupar sig i frågan VARFÖR? Varför musik och varför kreativitet i förskolan och skolan? Det viktiga blir dock inte den enskilda frågan, utan just formuleringen i förhållande till barnens perspektiv och erfarenheter. Det är otroligt värdefullt att man lyfter på alla stenar i den här delen av boken. Varför vikten av en mer kreativ musikundervisning? Varför ge barnet möjlighet att påverka utan att enbart ägna sig åt det välbekanta?

Barnets rätt att lära känna sin egen röst utifrån sina egna villkor lyfts också upp i boken. Bakgrunden till det mycket uppskattade projektet Rösträtt presenteras.

Musik för integration, där Hofvander Trulsson, utifrån egen forskning, beskriver hur utlandsfödda föräldrar ser öppningar i ett ganska »stängt« samhälle. Detta genom att både utöva musik själva och att låta sina barn ägna sig åt att spela instrument.

HUR? är den andra frågan i boken. Här hittar vi olika artiklar där nästan allt fokus är på musikundervisning för små barn. Den icke besvarade frågan om musik som mål eller medel; musikundervisning i förskolan; musik för lärande i matematik, samt hur den musikaliska kompetensen börjar utvecklas redan hos spädbarn.

Bokens kan bli oerhört användbar som fortbildningsalternativ, men även bli viktig litteratur för blivande lärare. De olika delarna kan studeras var för sig eller tillsammans och kan verkligen användas som underlag för pedagogiska och didaktiska diskussioner utifrån relevant forskning inom musikpedagogik.

Musik och lärande i barnets värld

Redaktörer Ylva Hofvander Trulsson och Anna Houmann

Studentlitteratur

Spara

Spara

Spara

Spara

Spara

ur Lärarförbundets Magasin

HTML Snippets Powered By : XYZScripts.com