Läs senare

Appar ökar läsförmågan

07 feb 2018

Surfplattor och modern pedagogik bidrar till att öka läsförmågan och motivationen hos barn och unga med läs- och skrivsvårigheter.

– Tekniska hjälpmedel kan ha en positiv inverkan på läs- och skrivförmågan och öka motivationen till skolarbete, säger Emma Lindeblad, som har lagt fram en avhandling där hon kan se att assisterande teknik, applikationer i surfplattan, hjälper.

Assisterande teknik används redan i skolan av exempelvis specialpedagoger och denna studie visar att det kan vara positivt även för elever att använda dessa hjälpmedel.

 

ur Lärarförbundets Magasin