Läs senare

Att leva hållbart kräver förhandling

27 feb 2017
Matilda Marshall Foto: Per Melander

Under drygt ett år följde Matilda Marshall personer från 15 hushåll i norra Sverige genom att intervjua dem och observera när de handlade mat. De flesta deltagarna såg sig som medvetna konsumenter med intresse för mat och hållbarhet.
Resultatet visar att de hela tiden förhandlade mellan olika slags hållbarhet.
De vägde till exempel miljöaspekter mot sociala aspekter, mot ekonomiska aspekter, mot tidsaspekter, mot en önskan om att stötta lokalsamhället, mot hur mycket de orkade med.
– En informant berättade att hon tidigare velat undvika importerade varor som kaffe men att det visade sig svårt eftersom kaffe har en sådan viktig social roll i vårt samhälle, exemplifierar Matilda Marshall.

Flera av deltagarna i studien hade erfarenhet av att ett alltför omfattande hållbarhetstänk inte riktigt fungerade i praktiken utan blev till en stress. De flesta hade löst problemet genom att börja enklare, till exempel genom att handla en eller två ekologiska varor, och sedan ökat på med fler efterhand.
Avhandlingens resultat visar på vikten av att diskutera kulturens roll för det hållbara samhället för att få förståelse för varför vi handlar och äter som vi gör.

ur Lärarförbundets Magasin

HTML Snippets Powered By : XYZScripts.com