Läs senare

Att veta om, eller att veta hur?

KrönikaSnart väntas revidering av kursplanerna och Peter Hasselskog tycker att det är dags att reflektera över vilken kunskap vi vill rusta våra elever med. Själv röstar han på kunskap i handling!

04 dec 2019
Peter Hasselskog är universitetslektor vid slöjdlärarutbildningen på HDK, Göteborgs universitet.

Vad är kunskap egentligen? Det vanligaste svaret är väl att känna till olika fakta. Exempelvis vad ”växthuseffekt” heter på engelska. Men vad är det vi undervisar om och vad vill vi att eleverna ska ta med sig från skolan?

I Lgr11 uttrycks alla mål i form av förmågor, men just nu pågår en revidering av kursplanerna. Skolverket skriver: ”Vi vill skapa bättre balans i kurs- och ämnesplanerna genom att betona fakta och förståelse mer.”

En jämförelse mellan gällande kursplaner och revideringsförslaget är intressant! Samtliga mål i bild, musik och slöjd inleds fortfarande med ”förmåga att”. I alla NO- och SO-ämnen inleds ett eller två av målen med ”kunskaper om”. I engelska och moderna språk inleds två av målen med ”förståelse av”.

Signalerar uttrycken ”förmåga att”, ”kunskaper om” och ”förståelse av” att olika skolämnen bidrar till olika typer av kunskaper? Finns det en faktisk, avsedd eller oavsiktlig hierarki mellan begreppen och därmed mellan olika ämnen? Bild, musik och slöjd benämns ofta ”praktisk-estetiska ämnen”. Vad är då övriga skolämnen, opraktiska och oestetiska?

En kollega framhåller uttrycket ”handlingsburen kunskap”. Inte för att sätta etikett på vårt ämne utan för att betona den kunskapsform som har så goda förutsättningar att utvecklas genom de så kallade praktisk-estetiska ämnena. Exempelvis förmågan att analysera en bilds uttryck, eller att välja och motivera tillvägagångssätt i ett slöjdarbete utifrån miljöaspekter.

I ett framtidsperspektiv tror jag inte ”handlingsburen kunskap” i första hand kommer att kopplas till hur den lärs, snarare till hur den används och vad den leder till. Från ord till handling, mindre snack och mera verkstad, eller praktisk klokskap.

Är det inte den typ av kunskap Greta och dagens unga efterlyser? Att sitta på ett havererande jordklot och säga ”jag vet vilket felet är” hjälper liksom inte. Det som behövs är kunskap i handling! Att veta hur, och att ha förmågan att göra det! Och i det sammanhanget är kunskaper från våra ämnen praktiska att ha!

Ser fram emot i jul

  1. Tid för ”kunskap i handling” i egna verkstan.
  2. Ett klokt förslag till reviderad kursplan för slöjdämnet från Skolverket.
  3. Ett 2020 med fokus på det som är viktigt i livet.

ur Lärarförbundets Magasin

HTML Snippets Powered By : XYZScripts.com