Läs senare

Barn mår bra av mys och lek på fritids

ForskningI en ny studie från Stockholms universitet har forskare undersökt vad barn i förskola, förskoleklass, fritidshem och årskurs ett värdesätter och behöver för att kunna må bra och utvecklas under sina tidiga skolår.

29 jan 2020
För att trivas och må bra måste barnen få leka.
Foto: Pixabay

Under tre års tid har forskarna följt 56 barn, lika många flickor som pojkar, från förskola till förskoleklass, fritidshem och årskurs ett, för att se vad barnen tycker bäst om under sina tidiga skolår.

Genom teckningar har barnen fått förklara vad de främst värdesatte i sin vardag. I lärmiljön gjorde forskarna också intervjuer.

– Mitt kontor har varit fullt av teckningar och dessa har jag analyserat tillsammans med mina kollegor. Genom tematisk analys har vi försökt hitta mönster i materialet vi samlat in, säger Johanna Lundqvist, universitetslektor i specialpedagogik, som genomfört studien tillsammans med Mara Westling Allodi och Eva Siljehag.

Barn uppskattar att se sina egna framsteg och vill själva känna att de lär sig.

Forskarna lyckades urskilja mönster i barnens teckningar och därigenom förstå vad små barn värdesätter och behöver i sin vardag.

– Nio teman trädde fram och dessa speglar barns behov under de tidiga skolåren, säger Johanna Lundqvist.

Johanna Lundqvist

Ålder: 44.
Gör: Universitetslektor i specialpedagogik vid Mälardalens högskola.
Bor: Nyköping.
Bäst med att vara forskare: ”Det är en förmån att få bidra till utvecklingen av den svenska skolan och att hjälpa barn att göra sina röster hörda är otroligt viktigt.”

För barnen är det, enligt studien, viktigt att känna samhörighet med kamrater, ha möjlighet att leka kreativa lekar, men också att pyssla och att få utmanas rent grovmotoriskt (se samtliga teman i faktarutan intill).

– Vissa teman kan tolkas som varandras motsatser, som att barnen både vill krypa upp och mysa och ha fart och fläkt i grovmotoriska utmaningar. Det tolkar vi som att barnen behöver en balans i tillvaron.

I studien blev det också uppenbart att saker behöver få vara spännande, till exempel i fritidshemmet.

– Barnen uttryckte att långsamma samlingar inte alltid var så stimulerande, till exempel, säger Johanna Lundqvist.

En annan sak som blev uppenbar under studiens gång var barns upplevelse av kunskapsinhämtning.

– Barn uppskattar att se sina egna framsteg och vill själva känna att de lär sig, säger Johanna Lundqvist.

I det insamlade materialet blev det också tydligt att barnen värdesatte utevistelsen.

– Många barn ritade solar, grönt gräs och klätterträd. Vi såg ett uppenbart värde i att vara ute, att få gunga högt och exempelvis få känna vinden i håret, säger Johanna Lundqvist.

Studien har rönt uppmärksamhet och forskarnas förhoppning är att fritidshem och skolor tar studiens resultat i beaktande när de planerar sin verksamhet.

– En god utbildning för alla barn kännetecknas av en balans i vardagen. Det är något att bära med sig när man arbetar i fritidshem och kan fungera som en målbild när man planerar verksamheten. Kanske behöver barnen en bokhörna och soffor för att återhämta sig och samtidigt möjlighet att få springa i fartfyllda lekar? Lyssnar vi på barnens behov och respekterar det de värdesätter har vi kommit en god bit på väg för att ge barnen möjlighet att utvecklas optimalt under sina tidiga skolår, säger Johanna Lundqvist.

Studiens nio teman:

Det här behöver små barn för att må bra

  1. Kamrater och känsla av tillhörighet. Det är viktigt att barn tillhör ett sammanhang och har kamrater.
  2. Möjlighet till lek, kreativa aktiviteter och tankar. För att trivas och må bra måste barnen få leka.
  3. Upplevelse av fart, spänning och grov­motoriska utmaningar. Fritids behöver få vara spännande och ge utmaningar för hela kroppen, gärna med nya typer av lekar då och då.
  4. Tillfällen att mysa och återhämta sig. Det är viktigt att kunna dra sig tillbaka då och då för att orka en hel dag.
  5. Trygghet. Barnen behöver få känna sig trygga och ha en vardag utan bråk eller hot.
  6. Kunskapsinhämtning. Barnen vill själva se sina framsteg och känna att de utvecklas.
  7. Frihet och självständighet. Barnen vill själva ha möjlighet att göra olika val.
  8. Band till hem och familj. När man är liten i förskola, fritidshem eller skola kan det vara tryggt att ha ett band till sin familj med sig. Det kan vara en leksak eller ett fotografi som skänker trygghet och ger ett sammanhang av att det finns ett ”hemma” trots att man nu är på en annan plats.
  9. Möjlighet att få vara i naturen. Många barn uttryckte uppskattning för att vara ute i naturen.

ur Lärarförbundets Magasin

HTML Snippets Powered By : XYZScripts.com