Läs senare

Barn som går till skolan blir tryggare i närområdet

11 apr 2018

En ny avhandling visar att barn mår och presterar bättre när de går, cyklar eller åker buss till skolan. Trots detta väljer alltfler föräldrar att skjutsa sina barn i bil. Detta har Jessica Westman vid Karlstads universitet kommit fram till.

– Till skillnad från föräldrar i andra länder så anser många svenska föräldrar att vägen till skolan är trygg och lämplig att färdas på självständ­igt. Ändå väljer de bilen. Jag hoppas att min forskning kan bidra till en förändring.

Studien visar också att de barn som inte reser självständigt förlorar naturliga möjligheter att utforska sin närmiljö och bli trygga i den.

Drivers of childrens” travel satisfaction

Jessica Westman, Centrum för tjänsteforskning, Karlstads universitet

 

ur Lärarförbundets Magasin