Läs senare

Barnens matematiska tänkande behöver utmanas och lyftas

25 apr 2011

Barns leda och rädsla för matema­tiken ska bort och ersättas med glädje och entusiasm. Det är syftet för Professor Jo Boaler, som lyfter fram sin egen resa in i matematiken som en framgångsrik modell. Hennes far utmanade hennes matematiktankar med problemlösning och hon hade turen att undervisas av skickliga lärare. Med denna bakgrund skriver hon en bok för blivande lärare, verksamma lärare och till föräldrar. Den är skriven för amerikanska läsare, men har mycket att ge även oss i Sverige.

Boken debatterar utmanande kring faran för elevers lärande om de får dålig undervisning i matematik. Detta får inte ske, men tyvärr är det vad som hänt i USA sedan man 1989 satte upp mål för 2000-talet och nu kan se att resultaten ligger i internationell bottennotering. Här är det inte svårt att se paralleller till Sverige.

Boaler har ett sätt att uttrycka sig som gör boken läsvärd, framför allt de tre första kapitlen.

Första kapitlet om Vad är matematik? ger flera exempel på matematiktankar som lett till fantastiska resultat både för individen och ibland även för matematiken. Boaler hävdar att entusiasm är en nyckel till framgång men att det behövs utmaningar för att fånga detta fenomen. Hon ger exempel på uppgifter med stor komplexitet där elever uttrycker att det ska vara svårt, annars är det inte lockande att tänka matematiskt.

I nästa kapitel fortsätter hon sitt korståg mot dålig matematikundervisning med att lyfta fram vad hon anser vara fel i klassrummet och här kommer flera bra exempel som visar dels hur uppgifter inte bör användas, dels hur de kan användas för att utmana elever.

Hon fortsätter med att beskriva en vision för en bättre framtid. Här kommer elever till tals. En flicka formulerar sig som så, att i matten måste man komma ihåg saker men i andra ämnen kan man tänka och resonera. Boaler återkommer gång på gång till riskerna med en matematikundervisning som går ut på att komma ihåg system för hur det går till när uppgifter ska räknas.

I de följande två kapitlen är det systemet med provmodeller och nivågrupperingar enligt amerikansk modell som behandlas. Det liknar inte svenska förhållanden men forskningsresultaten pekar på att det inte vore klokt att överföra dessa system till svenska skolor. Genusfrågor får sin belysning i kapitlet Priset för att vara flicka, som handlar om hur flickor utestängs från matematik och naturvetenskap.

Jo Boaler beskriver mycket konkret hur hon arbetar med elever som går kortare kurser och hur hon lyckas väcka intresse som leder till bättre resultat i matematik, i vad hon kallar viktiga strategier och arbetssätt.

Bokens avslutande del om råd och aktiviteter samt om hur man åstadkommer förändringar i skolor upplever jag alltför anpassad till amerikanska förhållanden för att vara tillämplig i svenska skolor.

I en bilaga får man utmärkta lösningar till bokens matematikexempel men i de två andra bilagorna är det endast hänvisning till amerikanskt material när det gäller kursplaner och litteraturtips.

Boken är välskriven med styrkor i de delar som är resonerande kring matematikundervisning och bedömning för lärande. De delar som helt bygger på amerikanska förhållanden är minde intressanta ur svensk synvinkel. Å andra sidan behöver vi internationella utblickar, så ur det perspektivet är hela boken värdefull läsning.

Elefanten i klassrummet
Jo Boaler
Liber

ur Lärarförbundets Magasin