Läs senare

Bedömer på lunchen

Konsten att sätta betygBedömning i alla situationer – det är Mats Sandborghs strategi för att fånga upp elevernas förmågor.

av Sebastian G Danielsson
18 okt 2017
18 okt 2017
Alltid redo. Musikläraren Mats Sandborgh fångar upp kunskaper på det sätt som passar eleven bäst. Foto: privat

Mats Sandborgh, musiklärare på Sollentuna International School, jobbar med formella och informella bedömningssituationer, ett arbetssätt han och tidigare kollegan Karl Larsson fann vara väldigt fördelaktigt när de skrev en utvecklingsartikel för några år sedan. Så effektivt att alla elever klarade minst godkänt. Då jobbade lärarna på Skuru skola i Nacka, men Mats Sandborgh har med sig arbetssättet till sin nuvarande arbetsplats. Det handlar om att varva teoretiska avstämningar med att snappa upp kunskaper i alla möjliga undervisningssituationer eller på annat sätt som passar eleven.

– Jag hade en elev förut som med nöd och näppe tog sig över gränsen för E. Hen hade jättesvårt för skriftliga uppgifter. I stället kunde jag sitta och prata med eleven på luncherna, som då kunde göra klockrena analyser av det hen gjort och göra jämförelser till sin vardag, säger Mats Sandborgh.

I arbetssättet ingår att vara förberedd för alla situationer som kan användas i bedömningen. Det kräver att man gör noggrann dokumentation, vilket han gör genom att ständigt teckna ned kunskaper i en pärm. Det måste gå snabbt, så pärmen fylls med små plus- och minustecken, ord och fraser som »ok«, »bra« »mycket bra«, »prova igen« och andra korta koder.

Illustration: Saga Bergebo

För att sätta eleven i den gynnsammaste situationen för att utveckla hens färdigheter jobbar Mats Sandborgh väldigt brett i undervisningen. Han försöker få få med så mycket av kursplanen som han kan i olika moment.

– Det ska finnas så många bedömningspunkter som möjligt för eleverna att visa vad de kan eller utveckla en förmåga, säger Mats Sandborgh.

När han jobbade i Nacka var det, till skillnad från hans nuvarande arbetsplats, vanligt med uppspel och konserter, vilket gav upphov till många som han kallar »autentiska bedömningssituationer«. På Sollentuna International School är det andra förutsättningar. Lärarna utgår mycket från den enskilda eleven. Mentorerna upprättar så kallade elevprofiler, där de identifierar vad som intresserar och engagerar eleverna, vilket lärarna har som underlag för att anpassa undervisningen. Mats Sandborgh tittar sedan på vilka undervisningsmetoder och redovisningsformer som passar bäst för varje elev och vilka hinder som måste bort.

– En del är väldigt ljudkänsliga till exempel, då kanske de får sitta med hörlurar i ett hörn. Vi tittar också på vad eleverna behöver för hjälpmedel.

Elevprofilerna är ett bra verktyg för att få eleverna att utvecklas, och de hjälper Mats Sandborgh i hur han ska tänka när han ska fånga upp en elevs kunskaper. Han återkommer till eleven vars kunskaper han snappade upp på luncherna. Den eleven tyckte att det var svårt med prov, så då fick Mats Sandborgh avdramatisera situationen.

– Eleven tror inte att det är ett prov, utan hen tänker att vi sitter och pratar lite bara. Men det gör vi inte.

Är det inte tidskrävande med så många bedömningssituationer?

– Nej, det tycker jag inte alls. Det handlar om att förbereda sig för olika situationer och det gör man över tid.

Mer ur temat Konsten att sätta betyg (6)

ur Lärarförbundets Magasin