Läs senare

Begrip begreppen

Var uppmärksam på ditt språkbruk, exempelvis skillnaden mellan fritidspedagogik och fritidshems­pedagogik.

29 apr 2015

– Med ett välutvecklat yrkesspråk blir vi starka. Det är vår utmaning, för med språket gör vi världen.

Anna Klerfelt inledde sin föreläsning vid Fritidspedagogernas Rikskonferens i Umeå med orden om att språk är handling. Hon är fritidspedagog, forskare och docent vid Högskolan i Jönköping.

Alla har sina egna yrkesbegrepp så även fritidspedagoger. Det är ett unikt yrke med begrepp som varierar genom åren. Det andra som är unikt med yrket är att det utövas i en särskild praktik – fritidshemmet – och där är sammanhanget i praktiken det viktiga för lärandet. För där råder en särskild pedagogik som inte gör skillnad mellan praktik, kropp och känsla.

Kan man skapa kommunikation på rätt sätt kan man också skapa förståelse. Eftersom Anna Klerfelt djupdyker i begreppen och funderar över orsak och verkan, förklarar hon sin syn på två välkända fenomen: fritidspedagogik och fritidshemspedagogik.

Det första handlar om allt som kretsar runt barnen: fritid, fritidsaktiviteter, avkoppling och hobby. Fritidshemspedagogik däremot står för en egen pedagogik och praktik, ett förhållningssätt, relationer och omsorg. Verksamheten regleras också av officiella dokument.

Pedagogiska begrepp, som bidrar till ett särskilt lärandet i fritidshemmet, är exempelvis meningsskapande, bildning, praktik, social, omsorg och skapande.

Ord är lätta att säga men betyder de samma sak för oss alla? Det är inte säkert, därför måste vi definiera vad orden betyder. Meningsskapande fritid är just ett sådant begrepp som måste definieras, sa Anna Klerfelt och tittade en aningen strängt på församlingen. Hon tillade också:

– Skapa debatt kring begreppen!

ur Lärarförbundets Magasin

HTML Snippets Powered By : XYZScripts.com