Läs senare

Berättar högt om tyst kunskap

17 okt 2016

Boken är skriven av tre personer som under tiden då boken skrevs var involverade på olika sätt i skolan – en lärare, en student och en lärarutbildare. De vill ge stöd till lärarstudenter och verksamma F–3-lärare med praktiska exempel kopplat mot en vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet.

Det märks snabbt att boken har tre olika författare. De har alla samma riktning men olika utföranden i sina texter. Boken är uppdelad i två delar. Den första delen fokuserar på den vetenskapliga grunden och författarnas egna upplevelser från sin tid i skolans värld. Den har jag personligen lite svårt för. Författarna reflekterar kring sin egen roll genom ögonblicksbilder från klassrum och tankar kring deras utveckling. Det blir väldigt personligt och för mig som läsare bidrar det inte till någon utveckling alls.

Men sedan kommer jag till den andra delen av boken. Den fokuserar på planering och utförandet av undervisningen. Här fångas jag direkt. Det är intressant att läsa, jag lär mig nya saker och det märks att författarna brinner för det de gör. Jag har inte varit verksam som lärare särskilt länge och boken hjälper mig bland annat med att inte känna stress med att gå vidare. Författarna trycker verkligen på att vi ska låta eleverna arbeta klart med uppgifterna. Till exempel behöver de texter som eleverna skriver inte vara långa. De menar att vi ska låta eleverna träna på att skriva fler texter i samma genre i stället, eftersom det utvecklar en förståelse för genrens form. Efter att eleverna skrivit flera texter kan vi låta eleverna välja en av de texterna för att sedan utveckla just den.

Vi får följa med på lektioner där författarna arbetar med ordförståelse. Med hjälp av en kamera ska eleverna illustrera egenskaper som olika karaktärer har i klassens högläsningsbok. Detta är något som jag innan aldrig skulle provat eller ens tänkt att man kunde göra, men nu vill jag verkligen testa. Eleverna lär sig efteråt av varandra när de delar med sig av sina bilder och ord till varandra och därmed utvecklar de sitt ordförråd.

Boken bjuder även in oss läsare till författarnas egen utveckling. Vi får till exempel följa med när en av dem berättar om när läs-undervisningen inte fungerade för henne, och vi får ta del av det hon gör för att utveckla undervisningen till det bättre för hennes elever.

Det jag finner spännande med denna bok är att det är ett försök till att dela med sig av det som kallas för tyst kunskap. Det är uppfriskande att läsa en bok där undervisningen diskuteras, där man som läsare får tydliga exempel på vad författarna menar och hur man kan göra.

Änglaspråk och magplask – multimodalt perspektiv på svenska
Margaretha Häggström, Charlotte Georén Sprung, Theres Kareld
Studentlitteratur

ur Lärarförbundets Magasin

HTML Snippets Powered By : XYZScripts.com