Läs senare

Berättelsen som ger siffrorna sammanhang

Eleverna på Backatorpsskolan ska skapa en affärsgalleria. För att lösa uppgiften behöver de ta reda på fakta, arbeta med problemlösning och prata matte med varandra. Det kallas storyline.

− Professor Matematicus har skickat brev till oss. Vi ska hjälpa honom att skapa en galleria med affärer. Det är kul med uppdrag, berättar eleven Alexander Eklund Fallesen entusiastiskt.

Han sitter lutad över en ritning med de sju affärer som klassen har bestämt ska finnas med i gallerian de ska utforma: godisaffär, spelaffär, café, djuraffär, sportaffär, leksaksaffär och teknikaffär. Eleverna i klass 3A är indelade i arbetsgrupper med tre elever i varje grupp, som ansvarar för var sin butik.

I dag har de fått i uppgift av professor Matematicus att räkna ut omkretsen på butikerna på ritningen.

− Ska man mäta en sida på godisaffären? Eller ska man mäta runt om? frågar Nathalie Österberg kamraterna i sin grupp.

− Jag tror att man ska plussa ihop alla sidorna, säger Filip Tracey.

Kian Djanfouz-Tell mäter sidorna.

− Det blir lättare om du vänder på linjalen. Nu har du vänt siffrorna upp och ner, säger deras lärare Emelie Andersson.

I en annan grupp pågår diskussioner. De tre eleverna har adderat alla sidor i spelaffären, men kan inte enas om vad summan blir.

− Det är antingen 726 eller 26, säger Alexander Eklund Fallesen.

Emelie Andersson försöker hjälpa dem att reda ut tankarna.

− Vad är rimligt? Mät en gång till, uppmanar hon dem.

− Det är 26 med alla sidorna, svarar Yusef Al Aamarrai när han mätt på nytt.

− 26 vadå? Vilken enhet? frågar Emelie Andersson.

− Centimeter så klart, utbrister Alexander Eklund Fallesen.

Det är första gången som eleverna räknar omkrets. För att de ska få träna mer, låter läraren dem fortsätta ute på skolgården och mäta omkretsen på bandymål, blomkrukor och pingisbord.

I storyline sätts matematiken in i ett större sammanhang. Storyline är en undervisningsmetod som bygger på att en fiktiv berättelse växer fram. Pedagogerna skapar strukturen och eleverna fyller den med innehåll. Under en storyline ställs eleverna inför olika problem och formar egna karaktärer som de lever sig in i. På Backatorpsskolan i Göteborg gör alla klasser, från förskoleklass till årskurs 6, minst en storyline varje läsår.

− Det är ovanligt att en storyline fokuserar så mycket på matematik som Gallerian gör, berättar Emelie Andersson.

Fakta Storyline

Storyline är ett arbetssätt och ett förhållningssätt till inlärning. Typiskt för storyline är att verksamheten koncentreras kring en berättelse som man skapar tillsammans. Under en storyline startar man i deltagarnas förförståelse som utmanas och bearbetas genom arbete i grupp,  individuellt och i storgrupp. 

Uppgiften Gallerian har de hämtat från nätet och den utformades från början av några matematiklärare. Eleverna får jobba med area, omkrets, skala, symmetri, problemlösning och matematiska begrepp. Det är första gången som Emelie Andersson använder just den här uppgiften, medan Sara Carlsson har arbetat med den tidigare.

Innan de båda lärarna sätter i gång med en storyline gör de en plan för arbetet och mallar för olika moment. De förbereder till exempel när och hur de ska arbeta med mål i läroplanen och formulerar nyckelfrågor som driver berättelsen framåt.

Emelie Andersson och Sara Carlsson har utgått från Gallerian, men anpassat innehållet till sin klass och lagt till egna övningar.

− Mina elever behöver repetera vinklar, därför lägger jag till det när vi jobbar med ritningen. Dessutom försöker jag hela tiden få in att vi pratar om vad som är rimliga lösningar, säger Emelie Andersson.

Det kan vara svårt att få i gång samtal om matematiska begrepp under vanliga lektioner. I storyline använder eleverna mattespråket på ett naturligt sätt när de samarbetar. Till exempel pratar de om area med varandra för att bestämma hur mycket målarfärg som behövs till väggarna i affärerna.

– Veckorna med storyline är de roligaste på hela läsåret. Jag smittas av elevernas entusiasm! säger Sara Carlsson.

De båda lärarna berättar att eleverna får ett driv att ta till sig kunskaper, för att klara av att lösa uppgifterna.

− Jag märker att de som annars har svårt för matematik blommar upp när de får sätta in matematiken i ett större sammanhang, säger Emelie Andersson.

Arbetet med storyline passar de flesta elever. Men för dem med stora samarbetssvårigheter kan det ibland bli jobbigt när de inte får sin vilja igenom.

− Som lärare är den största utmaningen att hålla strukturen. Eleverna kommer med så mycket idéer, samtidigt har vi en plan som ska följas, berättar Sara Carlsson.

För klass 3a återstår tre av fem veckors arbete med Gallerian, med cirka två lektioner om dagen. De kommer att prissätta varor i affärerna, anställa personal, bestämma löner, inreda butiker och bygga upp gallerian i mindre skala.

− Jag längtar tills vi ska bygga, säger Nathalie Österberg.

Hon visar några skisser på symmetriska trianglar och berättar att mönstret kallas för tesselering. Hon ska designa golv i det mönstret.

− Leksaksaffären ska få världens coolaste golvplattor, utbrister hon glatt.

Fakta Gallerian

Storyline Gallerian utvecklades i en lesson study av matematiklärarna Karin Andrén, Margareta Oscarsson och Matilda Östman. Den utgår från en planering med nio händelser. Studien med planering finns på muep.mau.se, sök på Gallerian.

Tips!

  • Börja i god tid. Planeringen kräver förberedelser.
  • Håll strukturen.Det är lätt att tappa tråden av barnens fantasi och entusiasm.
  • Avslutning och inledning är extra viktiga. Väck intresset, exempelvis genom att visa en film med professor Matematicus där hen presenterar projektet. Eftersom eleverna levt sig in i berättelsen är det bra med ett tydligt avslut, till exempel en presentation av Gallerians affärer för föräldrar eller andra klasser.
  • Använd återvinnings­material till bygget som kartong, plastbyttor och toarullar. Se till att det finns papper, tyg, garn, lim och annat pysselmaterial.
  • Samarbeta med kollegor. Ta del av varandras övningar och planera tillsammans. Det sparar tid och blir roligare!
  • Hämta inspiration från andra som gjort storyline.

Länk: www.storyline.se

ur Lärarförbundets Magasin