Läs senare

Beröring är mer okej än många lärare tror

FORSKNINGMånga idrott och hälsalärare undviker fysisk kontakt med sina elever för att inte riskera att bli misstänkliggjorda. Men enligt de intervjuade eleverna i en ny studie är beröring oftast helt okej.

01 maj 2018

Annica Caldeborg

Arbetar som lärare i idrott och hälsa på Vadsbogymnasiet i Mariestad och har varit en del av Forskarskolan idrott och hälsas didaktik sedan höstterminen 2014. Hennes licentiatavhandling beräknas vara klar att läggas fram vid Örebro universitet i augusti–september 2018.

Tidigare forskning om fysisk beröring mellan lärare och elever i ämnet idrott och hälsa har utgått från lärares perspektiv. Annica Caldeborg ville därför i sin licentiatavhandling undersöka vad elever tycker. Utifrån fotografier som visar lärare som hjälper elever under lektioner i idrott och hälsa intervjuade hon totalt 18 gymnasieelever i sex fokusgrupper.

Resultatet visar att de intervjuade eleverna tycker att beröring är okej i ämnet idrott och hälsa så länge som läraren har ett gott syfte. Det gäller både beröring som är motiverad ur ett undervisningssyfte och beröring som tröst eller uppmuntran.

Annica Caldeborg kallar detta att lärare och elever har ett didaktiskt kontrakt. Det vill säga en outtalad tyst överenskommelse om när det är okej med beröring. Det knepiga är att ”kontraktet” ser olika ut mellan olika elever och olika lärare och egentligen inte kan definieras fullt ut förrän någon part bryter det.
– Enligt de intervjuade eleverna finns det tre tillfällen när fysisk beröring mellan lärare och elever inte är okej. Det första är när eleven tycker att den kan genomföra en viss rörelse själv och vill visa vad den kan utan hjälp. Det andra är när beröringen inte är motiverad ur ett undervisningssyfte och det tredje handlar om att vi alla är olika som personer och att en del elever helt enkelt inte gillar att någon rör vid dem. Något som läraren måste kunna läsa av, säger Annica Caldeborg.

Diskussionen kring beröring i idrott och hälsa har hittills mest handlat om vad som är lämplig och olämplig beröring. Men Annica Caldeborgs studie visar att beröring kan vara okej även på känsliga delar av kroppen – så länge som beröringen är motiverad ur ett lärandeperspektiv.

ur Lärarförbundets Magasin