Läs senare

Biennalen lyfte på locket

Hur förväntas en fritidspedagog vara? Det var en av många frågor som diskuterades på Fritidshemsbiennalen.

21 Dec 2013

Foto: Enikö KochBiennalen, som arrangerades för andra gången av Linköpings universitet och Norrköpings och Linköpings kommuner, lockade nära 300 deltagare och bjöd på livliga diskussioner. Här kommer några korta referat:

 • Anneli Hippinen Ahlgren, doktorand vid Stockholms universitet, föreläste om miljön som didaktiskt verktyg på fritidshem.

  Hon lyfte fram att barn påverkas mycket av miljön de möter, vad rummen signalerar, vilka möjligheter eller begränsningar som finns runt omkring.

  – Det är viktigt att tänka – vad bygger jag in i det här? Är det ett synsätt om kön och genus, eller om lugn och rörelse?
   

 • Eva Reimers, professor i pedagogiskt arbete vid Linköpings universitet, talade om normkritisk pedagogik på fritidshem. Det finns många fina lagar om att motverka särbehandling – men hur görs det i verkligheten? undrade hon och redogjorde för hur normer styr vår uppfattning om varandra.

  Eva Reimers uppmanade också publiken att diskutera hur en fritidspedagog förväntas vara och fick en del svar från publiken: ”flexibel”, ”tolerant”, ”kreativ”, var några förslag.
   

 • Ewa Bergman Jacobsson var nöjd med dagen:

  – Det är viktigt att träffas, få tillfälle att diskutera och lära av varandra. Och så är det trevligt också.
   

 • Hadar Nordin, fritidspedagog och författare, höll en kortföreläsning om systematiskt kvalitetsarbete i fritidshem. Hans önskan var att flera fritidspedagoger ska koppla sin verksamhet till läroplanen.

  – Tar vi ansvar för kvaliteten i processerna så kan vi kräva ansvar för kvalitet i strukturerna, sa han.

Läs mer!

Läs längre referat från dagen på vår webb:
http://www.lararnasnyheter.se/fritidspedagogik/2013/10/01/flexibel-tolerant-kreativ

ur Lärarförbundets Magasin