Läs senare

Bilddoktorand tar gatans konst på allvar

Cecilia Andersson är Bildlärarinstitutets första doktorand. Bild i skolan har träffat henne för att prata om vad hon gör.

11 maj 2004

– Tänk vad spännande, gatans galleri, ett galleri i ständig förändring!

Cecilia sveper ut med armarna mot kulvertens väggar som pryds av mosaiker och andra bilder.
Vi befinner oss i Stockholms innerstad och Cecilia är i full färd med att engagerat berätta om ämnet för sin avhandling.

Efter åtskilliga teorikurser har hon påbörjat sitt fältarbete, som är den mer praktiska delen av doktorandstudierna.

Cecilia har valt att studera gatukost, det svenska uttrycket för street art. Alltså bild- och konstuttryck som görs i våra offentliga miljöer.

Fokus i hennes avhandlingsarbete ligger på hur estetiska läroprocesser kan gå till, och hur den egna läroprocessen utanför de givna institutionerna som t ex skolan äger rum.

 – Den här typen av skapande sker på ungdomarnas egna premisser. Det är en annan form av lärande, säger Cecilia.
 
Idén till hennes avhandlingsämne grundlades när hon arbetade som bildlärare på en grundskola. Där fanns ett stort intresse för graffiti vilket hon försökte använda sig av i sin undervisning.
  
– Det var inte så lätt alla gånger och precis som då blir jag fortfarande missförstådd ibland. Jag tar naturligtvis avstånd från klotter och förstörelse. Det här är någonting annat, ett samtida uttryck som sker i den offentliga miljön.

Cecilia hoppas att hennes avhandling kan visa på hur mångfacetterat ungdomars konstuttryck är.

 – Det är viktigt med bild, inte bara skapandet av bilder. Bilder hjälper oss att bättre förstå omvärlden, de är också identitetsskapande. Därför är det också viktigt att ta ungdomars bildoch konstuttryck på allvar!

ur Lärarförbundets Magasin