Läs senare

Bisyssla fixar förståelsen

LektionslyftetBygget av insektshotell på slöjden hjälpte fyrorna på Sävstaskolan att förstå samband mellan bin, ekosystemtjänster och hållbar utveckling på biologin.

av Ellen Larsson
28 mar 2019
28 mar 2019
Fyrorna på Sävstaskolan fick bygga insekts­hotell när biologi­ämnet tog klivet in i slöjdsalen. De är inredda med sten, mossa och borrade hål.
Foto: Casper Hellum

Ovanför ingången till hotellens sängplatser av sten, mossa och borrade hål finns skyltar som hälsar förbiflygande resenärer välkomna in. Med tanke på uppmärksamheten i lokala medier borde hotellen bli välbesökta i vår när värmen och insekterna återvänder till den lilla träddungen utanför Sävstaskolan i Vingåker.

– Uppmärksamheten utifrån hade jag inte räknat med, men såklart blev eleverna stolta och engagerade när de fick visa upp sitt arbete, säger Lovisa Rengman som är klasslärare och ämneslärare i NO, SO, svenska, engelska, matematik och teknik.

Det var hon som kom på idén till det ämnes- och klassövergripande projektet för fyrorna som resulterat i specialdesignade insektshotell på skolgården. Projektet tog avstamp i biologiämnet där eleverna bland annat lärde sig mer om ekosystemtjänster som pollinering. Vingåker, som ligger insprängt i ett hav av sörmländsk åkermark, har aktiva jordbruk inpå knuten, men insekternas roll för matproduktionen var betydligt mindre uppenbar för eleverna.

Vägen till insektshotellen

Illustration: Dreamworks Animation

Faktatexter och filmen Bee Movie lär eleverna om insekters roll i ekosystemen.

Eleverna designar insektshotell i grupper om tre och samlar naturmaterial i närområdet.

På slöjden bygger eleverna sina hotell som sedan placeras högt upp i träden på skolgården.

I vår ska arbetet följas upp med textskrivande och med växt­plantering som lockar hotell­besökare.

– Vi har pratat mycket om hur vårt landskap och förutsättningarna för odling förändrats de senaste 100 åren. Men det är ändå inte helt lätt att göra pollinerarnas betydelse konkret.

Genom att titta på den animerade filmen Bee Movie, där bin slutar pollinera växter som en protest mot att människorna snott all honung, började eleverna fundera över vad som skulle hända om insekterna försvinner. Funderingarna ledde till praktisk handling på lektioner i trä- och metallslöjd.

– När man berättar att bin riskerar att försvinna så tycker jag att det är viktigt att också kunna visa på vad vi kan göra för att hjälpa dem överleva, säger Lovisa Rengman.

Först lärde sig eleverna vad bin och andra insekter behöver för att trivas genom källor som läromedel, filmer från UR och internetsökningar.  Därefter fick de samla in naturmaterial i närområdet, designa sina egna insektshotell utifrån en grundmall och bygga dem tillsammans.

– Det tog fyra lektioner att bygga hotellen även om grundkonstruktionen är enkel. Det som tog mest tid för eleverna var nog att komma överens och att jobba tillsammans. Eleverna fick öva mycket på att kompromissa kring design och materialval under arbetet.

Biologins ämnesinnehåll var det huvudsakliga syftet med projektet, men de praktiska inslagen underlättade förståelsen, menar Lovisa Rengman som därför försöker samarbeta med andra ämneslärare ibland. Abstraktionsnivån i biologiämnet kan lätt bli för hög annars med många svårbegripliga ord och komplicerade samband.

– Ungefär hälften av mina elever har ett annat modersmål än svenska. Därför är jag väldigt noggrann med att förklara och sätta ord i ett sammanhang. Vi jobbar till exempel alltid med ordlistor över ämnesspråket och jag låter ofta eleverna berätta om sin relation till olika ord.

I det rådande vinterlandskapet är beläggningen i hotellverksamheten låg, men under våren ska Lovisa Rengman låta eleverna driva upp och studera olika växter i klassrummet – växter som förhoppningsvis lockar till sig nya insekter när de planteras bredvid hotellen. Då kommer projektet som helhet följas upp och utvärderas genom bland annat faktatexter.

– Vi kommer att skriva faktatexter om insekterna som kan tänkas bo i hotellen och jobba med växters beståndsdelar och plats i ekosystemen. Om vi får skörda en tomat eller två är det en bonus.

ur Lärarförbundets Magasin

HTML Snippets Powered By : XYZScripts.com