Läs senare

Bli bättre på dagliga konflikter

BoktipsForskarna Ilse Hakvoort och Agneta Lundström vill öka lärares kunskap om hur de kan hantera vardagliga konflikter i skolan.

av Sara Djurberg
03 sep 2019
03 sep 2019
Ilse Hakvoort och Agneta
Lundström.

– I dagens skola handlar många konflikter inte bara om det som händer innanför skolans ramar. Svåra och ibland kontroversiella frågor kommer ”vandrande in” tillsammans med elever, säger Ilse Hakvoort, docent i pedagogik vid Göteborgs universitet.

Hon och Agneta Lundström forskar om konflikter och konflikthantering i skolan. Agneta Lundström har bland annat fokuserat på elever med sociala och känslomässiga svårigheter i sin forskning. En stor del av det pedagogiska ledarskapet består i att hantera dagliga konflikter i samspelet med eleverna, menar författarna, som vill öka lärarnas teoretiska kunskaper i ämnet.

För att lyckas hantera konflikter behövs kunskap om hur man analyserar, reflekterar och utvecklar förståelse för situationerna. Här beskrivs konkreta situationer som lärare dagligen möter och författarna presenterar teoretisk och praktisk konflikthanteringskunskap. De skriver också om hur elevers olika behov kan ge upphov till spänningar i klassrummet. Författarna menar att samtal och reflektion med kollegor är ett bra sätt att utveckla styrkan i det egna ledarskapet.

Pedagogiskt ledarskap – med konflikter i fokus

Ilse Hakvoort, Agneta Lundström

Gleerups

ur Lärarförbundets Magasin

HTML Snippets Powered By : XYZScripts.com