Läs senare

Bok för lärarstudenter passar alla lärare

23 apr 2018

Efter år av studier är det slutligen dags för den nyutexaminerade läraren att möta sin yrkespraktik i skarpt läge. Väl i ute i skolan finns det många aspekter av yrket att ta hänsyn till. En effektiv undervisning där alla elever utvecklar matematiska kunskaper kräver kontinuerlig reflektion.

Men vad innebär det då att vara lärare i ämnet matematik i dag? Vilken palett av kunskap behöver en matematiklärare? Att bli lärare i matematik riktar sig till blivande lärare och är tänkt att användas inom lärarutbildningen för årskurs 1–6.

Målgruppen är som sagt lärar­studenter. Men personligen tycker jag, trots att jag arbetat som matematiklärare i många år, att det känns befriande och intressant att läsa boken. Varje kapitel avslutas med reflekterande frågor för studenter. Men det är ju frågor som jag själv många gånger brottats med genom åren. Jag önskar, eftersom den ger en bra överblick på alla aspekter som en matematiklärare måste ta hänsyn till, att den ingått i min lärarutbildning.

Att bli lärare i matematik

Ola Helenius, Maria Johansson (red.)
Liber

De båda redaktörererna Ola Helenius, forskare och biträdande föreståndare för Nationellt centrum för matematikutbildning, och Maria Johansson, lektor i matematik och lärande vid Luleå tekniska högskola, har båda anknytning till lärarutbildning. Som författare hittar vi en rad välbekanta forskare med olika bakgrunder och erfarenhet av undervisning och lärarutbildning.

Det är just den bredden som är bokens största styrka. Här förklaras bland annat vad matematikämnets centrala delar innebär för en undervisande lärare. Grundläggande frågor som matematiklärarens roll och vad matematik egentligen är varvas med djupare diskussioner om styrdokumentens innebörd i lärarpraktiken. Andra kapitel handlar om hur lärare kan möta både elever som är i svårigheter och de som är särbegåvade.

Boken ger även en inblick i hur planeringsprocessen kan gå till och hur lärarrollen i en problemlösningsorienterad undervisning kan se ut, vilket är nyttigt eftersom det är en central del av matematikämnet.

För mig som arbetat ett antal år är kapitlet om matematikämnets kursplaner förr, nu och i framtiden mest intressant då det ger en tydlig bild av ett ämne i ständig utveckling.

På flera ställen förs resonemang om vad de olika ämnesspecifika förmågorna innebär och hur de kan relateras till innehållet. Det gör att läsaren får fundera över formuleringarnas innebörd och på hur de kan ta sig uttryck i praktiken. Detta ger en bra grund att stå på när du ska planera lektioner, undervisa elever och kontinuerligt bedöma deras kunskaper.

Boken ger ett professionellt intryck. Den är genomarbetad och andas trovärdighet. Exemplen är motiverande och belyser viktiga aspekter av lärares arbete. Jag tror att boken kommer att bli en bra grund för många blivande lärare.  Här finns mycket att diskutera.

Nicklas Mörk, Grundskollärare Ma/SO, Lindesberg.

 

ur Lärarförbundets Magasin