Ingår i temat
Läsning
Läs senare

Bokcirkel får fart på samtalen

LäsningTerese Cannehag Berglund är förstelärare i läsning på Ålstensskolan i Bromma med erfarenhet av att hålla i bokcirklar för barn.

av Emilie Stendahl
09 apr 2018
09 apr 2018

Du anordnade en bokcirkel på fritidshemmet. Varför?

– Läsforskare lyfter ofta vinsten av frivillig och lustfylld läsning, och den sortens läsning passar på fritids tycker jag. Att samlas kring en bok som man läser tillsammans är väldigt mysigt. Barnen uppskattar det. Böcker inbjuder till samtal!

Vilka är dina bästa tips till någon som vill starta en bokcirkel?

– Att man inte ska krångla till det. Läs en bilderbok, ett kapitel eller ett stycke som är relevant och koppla det ni läser till det som är er styrka, till exempel drama och skapande. Eller samtal om livets dilemman och frågor. Min erfarenhet är att många fritidspedagoger har stor inblick i och kunskap om barnens sociala liv. Precis som vuxna kan barn finna stöd i litteraturen.

Jag vill slå ett slag för bilderböckerna!

Vilka tips har du när man ska välja bok? 

– Om man känner sig osäker tycker jag att man ska välja en bok man tycker om, för den tenderar man att förmedla på ett bra sätt. I vissa kommuner kan man låna klassuppsättningar av samma bok om man vill. Ett annat alternativ är att låna e-böcker och läsa tillsammans på en skärm, om man har digital utrustning. Och tycker man inte om att läsa högt kan man alltid lyssna tillsammans på något som finns inläst på Barnradion eller UR.

– Sedan ska man inte dra sig för att be om hjälp av skolbibliotekarien eller lärarna! När man kommit igång med bokcirkeln tycker jag att det är viktigt att barnen är med och väljer bok.

Kan man använda faktaböcker i en bokcirkel tycker du?

– Absolut! Faktaböckerna har en viktig roll för de tidiga läsarna. Man behöver inte läsa dem från början till slut utan kan välja de delar man är intresserad av. Och frågeställningarna blir andra, till exempel ”vilket uppslag tyckte du var mest intressant och varför?”.

Vad har du mer för tips?

–  Jag vill slå ett slag för bilderböckerna! De är fantastiska att jobba med. Trots att de ofta står i låga backar och förlagen har föreslagen läs­ålder 3–6 år behöver de inte alls vara barnsliga. Jag läser bilderböcker med barn upp i årskurs fem. Man kan läsa en bok per träff, vilket är en fördel, och om man vill plocka in skapande är de väldigt inspirerande – man läser ju ofta bilden lika mycket som texten.

Vad är kärnan i att bokcirkeln ska bli bra?

– Om barnen känner att du som vuxen är genuint intresserad och nyfiken på vad de tycker om en text eller en bild löser sig mycket av sig självt. Min erfarenhet är att det finns ett väldigt stort sug efter att få läsa och prata om böcker.

ur Lärarförbundets Magasin

HTML Snippets Powered By : XYZScripts.com