Läs senare

Boktipset: Världens dåligaste språk

05 Apr 2012

Mitt boktips är ”Världens dåligaste språk” av Fredrik Lindström. När hans Värsta språket dök upp i TV- rutan för knappt tio år sedan, var det som om en våt dröm för en svensklärare hade gått i uppfyllelse. Världens dåligaste språk bygger på TV- programmet och är en språkfilosofisk guldgruva, som borde vara obligatorisk läsning för varje lärare (oavsett ämne)och elev i den svenska skolan. I en lättsam ton och med en klassisk folkbildningsanda ledsagar Lindström läsaren tematiskt genom historien men framför allt i nutiden. Bokens styrka är att den ger ett förhållningssätt till språket som på samma gång är anarkistiskt och regelstyrt. Det är vår plikt att förnya språket!

Ingen kan säga i någon absolut mening vad som är rätt eller fel, men mottagaren bestämmer alltid lämpligheten i ditt språkbruk! Uppvärdera talspråket! Inte minst ger Lindström en klockren analys av den språkliga ”privatisering” som kännetecknar såväl samhällsutveckling, som klassrumsinteriör det senaste decenniet.

ur Lärarförbundets Magasin