Ingår i temat
Att mäta lärande
Läs senare

Borås lärare utvecklas tillsammans

av johanna
09 mar 2011
09 mar 2011

En gång i månaden träffas 850 Boråslärare i smågrupper och pratar om bedömning. Målet är att alla skolor i Borås stad ska jobba med bedömning för lärande, BFL.

Metoden bygger på de brit­tiska forskarna Dylan Wiliams och Paul Blacks forskning kring formativ bedömning. När en skola ska börja med BFL deltar hela personalstyrkan i två studiedagar. Efter det bildas en pionjärgrupp med lärare som ska bli samtalsledare. Gruppen träffas en gång i månaden under ledning av en utvecklingsledare. Därefter är lärarna redo att ta sig an egna grupper. Samtalsledarna får 10 procent av sin arbetstid avsatt för grupperna och ett lönepåslag på 1 500 kronor.

– Det är viktigt att skolorna rensar i konferens­agendan för att få tid för det här. Rektorns roll är också viktig, det är rektorn som måste bära idén inför föräldrar och elever, säger Anders Holmgren, utvecklingsledare på Borås stads utbildningsförvaltning.

En del duktiga elever kan ha svårt att anpassa sig till det nya, till exempel att de inte längre ska räcka upp handen.

– De har varit vana vid att bli bekräftade i att de kan under varje lektion och kan bli väldigt missnöjda när de inte längre ska räcka upp handen. En förälder ringde till och med och tyckte att hennes barn blev mobbat av sin lärare.

BFL finns nu med som en strategi i grundskolornas åtgärdsplan. På fyra av fem gymnasieskolor i kommunen deltar alla eller nästan alla lärare i arbetet. Sammanlagt är det ungefär 850 lärare i Borås stad som möts var fjärde vecka.

Anders Holmgren är noga med att inte kalla det för ett projekt.

– Det är ett utvecklingsarbete som under tid kommer att ha olika former. Vi vill att det ska bli en permanent del av elevers och lärares förhållningssätt till lärande.

Mer ur temat Att mäta lärande (8)

ur Lärarförbundets Magasin

HTML Snippets Powered By : XYZScripts.com