Läs senare

Chick lit – inte bara trams

17 sep 2013

Glitter, glamour och lyckliga slut – det är den bild vi har av chick lit i dag. Genren slog igenom under det sena 1990-talet med böcker som Bridget Jones dagbok och Sex and the city. Vill man ha en analys av, och en pedagogisk ingång till, genren är antolo­gin Chick lit: brokiga läsningar och didaktiska utmaningar en bra start för såväl svensklärare som allmänt samhällsintresserade.

Chick lit är dock inte bara underhållning, utan där möter vi starka och självständiga yrkeskvinnor. De kvinnorna borde inte vara några dåliga förebilder för unga tjejer, men populärlitteraturen har sällan setts som skolans uppgift att förvalta. I synnerhet om det är kvinnor som läser den, då det kvinnliga läsandet genom historien setts som mindre fint än männens. Skolans dilemma har i sin tur varit om man ska utgå från det eleverna läser i sin under­visning eller om man ska vidga blicken och ge en slags litterär kanon. I dag handlar det kanske till och med om att få eleverna att läsa över huvud taget.

I den här antologin är svaret att skolan måste syssla med både och. Genom att utgå från och analysera det eleverna läser, kan man vidga deras vyer. Kopplingar till såväl Stolthet och fördom och Madame Bovary ges i Yvonne Lefflers förträffliga historiska kapitel. Där problematiseras även chick lit som modernt samhällsfenomen och frigörande läsning för unga tjejer.

Skillnaden mellan anglosaxisk och svensk chick lit blir också tydlig. I det heteronormativa landskap som romanerna utspelar sig kräver de svenska kvinnorna en närvarande och jämlik man, medan det i den anglosaxiska världen ibland räcker med en stöttande familj och materiell rikedom.

Antologin ger en gedigen faktabas och många intressanta ana­lyser inför ett arbete i klassrummet. De pedagogiska tipsen är dock lite blekare; bra för lärarstudenten, men knappast särskilt överraskande för den lärare som jobbat med litteraturundervisning i några år. En analys av chick lit-omslag är uppfriskande.

Den rosa färgen dominerar (en färg som för övrigt Bonniers använder sig av när de i höst ger ut feministiska klassiker i pocketut­gåvor). I anglosaxiska länder möter vi omslag med kvinnokroppar utan huvuden, medan svenska romaner pryds av författarporträttet som ett slags varumärke på framsidan. En genomgång av de ”obligatoriska” 13 stegen i en romantisk berättelse kommer jag själv att använda för elevers skrivande i vinter.

Frågan är dock om genrens relevans bland våra elever hösten 2013. Enligt Umeås största bokhandlare har försäljningen nästan avstannat det senaste året. Det unga (och äldre) kvinnor köper i dag är ”erotisk” litteratur. Ska vi i klassrummet utgå från elevernas läsande får vi analysera E. L. James Femtio nyanser av honom, samtidigt som vi får en rejäl dos av sexualkunskap på köpet, vilket också ingår i skolans uppdrag, men som sällan förvaltats av rodnande svensklärare.

Chick lit: brokiga läsningar och didaktiska utmaningar
Maria Nilson och Helene Ehriander
Liber

ur Lärarförbundets Magasin