Läs senare

Dags för förändring

KrönikaKan man hinna med mer och samtidigt upprätthålla kvaliteten på sin undervisning? Man måste åtminstone försöka, genom att prova sig fram, skriver Petter Bergenstråhle.

av Petter Bergenstråhle
16 okt 2019
16 okt 2019
Petter Bergenstråhle är högstadielärare i historia, religions- och samhällskunskap på Örnässkolan i Luleå.
Foto: Tomas Bergman

När de här raderna skrivs går sommarlovet mot sitt slut. Det är snart dags att starta verksamheten igen. Säsongen sätter i gång, korridorerna ska fyllas med barn i olika åldrar, stolarna ska skrapa mot golven. Vi lärare börjar planera året för våra elever. Vad ska vi göra? Hur ska vi göra det? Vad ska eleverna lära sig?

Läraryrket är ett säsongsarbete. Precis som fjällens skidanläggningar eller restaurangen i Bohusläns skärgård håller vi öppet när människorna kommer till oss. Vi lärare är alla lediga när verksamheten stänger och vi börjar igen när våra elever återvänder.

Som lärare i samhällsvetenskapliga ämnen på högstadiet behöver man tänka till några vändor innan man startar. I vilken ordning ska vi beta av utvalda ämnesområden, och hur långa kan perioderna vara?

Under min tid som lärare har jag justerat den här ordningen många gånger, och jag kommer att göra det även i år. Jag är ute efter att hitta områden som hakar i varandra. Exempelvis har jag under senare år börjat läsa samhällsekonomin på hösten i år nio i stället på vårterminen. Det gör att eleverna förstår vad som händer under mellankrigstiden och kalla kriget på ett mycket bättre sätt. Det finns en del sådana vändor man kan göra för att öka elevernas förståelse.

I år tänker jag och mina kollegor göra en större förändring. Eftersom vi inte får reda på vilket av de samhällsorienterande ämnena våra elever ska skriva NP i tänker vi vara klara med undervisningen i år nio till datumet för proven i början av maj i stället för till terminens slut. Det betyder lite färre veckor och lektioner att fördela över ämnena.

Mina förändringar skapar nya funderingar och gör att jag måste titta över mina gamla rutiner. Vad kan jag stryka? Behöver jag stryka eller kan jag helt enkelt gå framåt lite fortare? Kan vi göra vissa saker på andra sätt för att vi ska få med alla delar?

Kommer eleverna som landar i våra klassrum att lära sig det de ska nu när jag gör förändringar i planeringen? Kommer säsongen att räcka till? Vi får hoppas det.

Poddar jag lyssnar på

  1. West wing weekly.
  2. USA-podden.
  3. 99 % invisible.

ur Lärarförbundets Magasin

HTML Snippets Powered By : XYZScripts.com