Läs senare

Dansant på schemat

Dansen rör sig både framåt och bakåt. Allt fler skolor erbjuder dansundervisning – samtidigt som många danslärare kämpar med en tuff arbetsvardag.

03 maj 2015

Dans är hett. Minst 100 kommuner, framför allt i norra Sverige, erbjuder i dag eleverna dans i skolan. På Institutet Dans i skolan vill man gå ännu längre och driver på för att dans ska bli ett ämne i grundskolan.– Dans är fortfarande så nytt som kunskapsområde i svenska skolan. Men jag ser det som en FN-stadgad rättighet för barn att delta i kulturlivet med olika uttrycksformer. Dans har sitt eget värde. Den är också bra för hälsan och tränar barns samarbete och empati, säger Cecilia Björklund Dahlgren, verksamhetschef på Institutet Dans i skolan.

Dansen som redan finns i skolan inom ämnet idrott och hälsa är inte tillräcklig, tycker hon, då lärarna saknar estetisk utbildning.

Cecilia Björklund Dahlgren tycker däremot att det är positivt att regeringens projekt Skapande skola gett nya möjligheter till att söka pengar till dans i skolan. Hon märker också av ett ökat intresse för danspedagoger i förskolan.

Samtidigt som danskonsten är på frammarsch finns också svårigheter. Danslärarna är en liten lärargrupp med speciella utmaningar. Förslitningsskador och otrygga anställningar är vanligt. Och politikerna har tagit bort de obligatoriska estetiska ämnena från gymnasiet, vilket drabbat danspedagoger. Danslärarna har dessutom fått stora problem med lärarlegitimationen, som Uttryck skrivit om tidigare.

Gia Schager är danspedagog på Kulturskolan Gotland och fackligt engagerad i Lärarförbundet. Enligt de lärare hon träffar är arbetsmiljön och ett hållbart arbetsliv viktiga framtidsfrågor.

– Den fysiska belastningen är svår. Att kunna jobba till 65–69 år är inte enkelt. Hur ska man orka?

Visste du att …

Ordet dans kommer från fornfranska danse. Ordet kom in i svenskan under 1200-talet då europeiska seder nådde det svenska hovet.

Källa: NE.se

600 elever från Faluns förskoleklasser samlades i februari för att dansa i en gemensam koreografi till skid-VM-låten Love last forever av Mando Diao.

Källa: SVT Gävledala

Hallå där!

Ida Sandor, danslärare i Västerholms friskola i Skärholmen. Du jobbar med projektet Dans, språk och ident­itet. Berätta!

– Jag jobbar heltid i ett treårigt Skapande-skola-projekt med elever från förskoleklass till årskurs 9. Alla har en timme dans i veckan och på den jobbar vi mot ämnet svenska och fokuserar mycket på språkutveckling. Som att lära sig alfabetet med dans, eller skriva texter som gestaltas i dans. Vi jobbar ofta åldersintegrerat så eleverna visar varandra.

Varför behövs dans i skolan?

– Klasslärarna säger i utvärderingar att elevernas koncentrationsförmåga ökat och att resultaten blivit bättre. I ett mångkulturellt område tror jag dans underlättar i språkutvecklingen. Det känns som att alla elever tycker det är kul, alla är med. Första lektionen var det lite främmande men sen var det inga problem.

ur Lärarförbundets Magasin