Ingår i temat
Lust för språk
Läs senare

Datorn vidgar klassrummet

Datorn tillhör elevernas värld. Rätt använd kan den öka viljan att lära sig ett nytt språk. Det anser spanskläraren Clara Ulloa. Hennes virtuella språkrum har lett till höjd motivation hos eleverna och förbättrade resultat.

28 maj 2009

Den lågintensiva energin i rummet är påtag­lig. En fråga till läraren eller en klasskamrat är det enda som då och då överröstar knappandet på dator­ernas tangentbord. Det är spansklektion på Lundåkerskolan i Gislaved. Eleverna arbetar självständigt med uppgifter i det virtuella Spanska rummet som Clara Ulloa har byggt i den webbaserade plattformen Fronter.

– Eleverna har inte tid att göra annat än det de ska när vi är i datasalen. Dessutom tycker de att det är roligt att jobba så här. Tiden går fortare och språkundervisningen känns mer varierad, kommenterar hon och får medhåll av eleven Olivia Pernefors i år 8.

– Det känns lättare och mer naturligt att arbeta med datorn. Övningsböcker känns gammalmodigt. Datorer passar bättre för ungdomar, tycker hon.

Clara Ulloa brukar försöka få en tid i datasalen med varje klass en gång i veckan. Här får sjuor och åttor chansen att jobba självständigt med det kapitel i läroboken som klassen just arbetar sig igenom.

För niorna är det lite annorlunda, de har ingen läro­­bok utan Clara Ulloa bygger upp deras Spanska rum efter vad hon tycker att de behöver öva på. Uppgift­erna skapar hon antingen själv eller laddar ner från olika sidor på nätet.

– Den stora skillnaden mot traditionell språkundervisning är att eleverna med datorns hjälp kan jobba helt i sin egen takt, säger Clara Ulloa.

Som exempel tar hon upp att många lärare då och då visar en filmtrailer på tv:n i klassrummet och sedan låter klassen diskutera innehållet. Men genom att i stället lägga in trailern i det virtuella Spanska rummet och låta eleverna titta på den enskilt skapas en möjlighet för den elev som behöver att se filmsnutten flera gånger. Eller att trycka på pausknappen och skriva in ett ord han eller hon inte förstår i datorns lexikon. Resultatet blir att fler elever våg­ar delta i den efterföljande klassrumsdiskussionen. Detta eftersom även de som inte har så lätt för språk­inlär­ning har fått en ordentlig chans att förstå innehållet.

För sjuornas och åttornas del handlar lektioner­na den här förmiddagen mest om att skriva in aktuella glosor i datorn. Så brukar det vara i början av ett nytt kapitel i läroboken. Sedan kan de med datorns hjälp börja plugga in glosorna.

– Det är roligare än att använda bokens ordlista. Man lär sig fort och det är smidigt. Det går att öva själv utan att någon förhör eftersom orden kommer upp i olika ordning hela tiden. Och vill man kan man öva sig genom att hänga gubbe eller spela memory, säger Caroline Johansson som går i åttan.

Hennes klasskamrat Sebastian Bryngelv påpekar ytterligare en fördel med att ha glosorna inskrivna i Spanska rummet.

– Det är mycket lättare att komma åt dem när man ska göra läxan. Om man har glömt böckerna i skolan finns det mesta ändå i datorn.

Att det är lätt för eleverna att ta igen något som de har missat, och att svårighetsgraden går att individanpassa, är två saker som Clara Ulloa tror gör att elevernas lust att lära har ökat sedan hon för ett par år sedan började skapa det virtuella språkrummet. Många elever som hoppar av språkvalet gör det för att de har kommit ohjälpligt långt efter.

– Varje årskurs har sitt eget språkrum. Men dessutom har jag gjort ett särskilt rum där de nior som har kommit efter kan ta igen de baskunskaper som behövs för att få godkänt, berättar Clara Ulloa.

Förra året belönades det virtuella Spanska rummet med European Label 2008 – EU:s utmärkelse för god språkundervisning. För en del av prispengarna utrustade Lundåkerskolans ledning Clara Ulloas klassrum med en Smartboard. Den är så avancerad att de elever som inte läser spanska är avundsjuka och vill ha likadana till sina klassrum.

Idén att skapa Spanska rummet fick Clara Ulloa när Gislaveds kommun började använda Fronter som kommunikationsplattform.

– Jag är van från min tid som idrottslärare i diktaturens Chile att skapa mina egna redskap. När jag fick höra om Fronter tänkte jag direkt att man skulle kunna använda plattformens verktyg till att skapa ett virtuellt klassrum. Via plattformen har eleverna tillgång till tidningslänkar på spanska och till olika radio- och tv-kanaler. Dessutom kan de lyssna på spansk popmusik, berättar Clara Ulloa.

En övning som har blivit extra populär bland elev­erna är att skapa sina egna presentationsfilmer. Åttorna avslutar dagens lektion i datasalen med att två och två arbeta med en stillbildsfilm som ska presentera skolan. De har tagit bilder med sina mobilkameror, lagt in dem i datorn och nu ägnar de sig åt att skriva presentationstexter till bilderna. Nästa lektion ska de läsa in speakertexter och sedan är det dags att visa den färdiga filmen för klasskamraterna.

– Det är roligt att göra filmer för vi får både skriva och prata, säger Josefine Collin som arbetar tillsammans med Stina Waldo.

Lite pinsamt att höra sina egna inspelade röster tycker de att det är men rädda för att uttalet ska vara helt fel är de inte.

– Nej, vi hjälper varandra och sedan kollar vi med Clara.

ur Lärarförbundets Magasin

HTML Snippets Powered By : XYZScripts.com