Läs senare

Den tyste fick blodad tand

ForskningSkulle jag kräva att Sam höll en presentation? Sam som inte talade inför en grupp!? Och på en mikrosekund tog jag det beslutet, skriver Åsa Anevik.

av Åsa Anevik
17 dec 2018
17 dec 2018
Åsa Anevik är lärare i fritidshem, bildlärare och utbildare i Sjölunda skola, Lidköping.
Foto: Mikael Ljungström

Vi kan kalla honom Sam – pojken som vägrade räcka upp handen för att svara i klassrummet. Pojken som inte sa något alls inför klasskamraterna på lektionerna. Inte i förskoleklassen, inte i ettan. Och inte i tvåan heller.

Sam hade ett specialintresse – ett område där han kände sig säker, som han tyckte att han behärskade. Skulle det området kunna vara en väg att bryta tystnaden? I skolan – nej, så blev det inte. På fritids?

Under en period arbetade jag och eleverna på fritidshemmet med ”app-presentationer”. Att få vara med och påverka apputbudet kan vara ett sätt att känna delaktighet i något relevant. Förutom att apparna givetvis skulle vara okej ur värdegrunds­synpunkt, skulle de vara utvecklande och vara appar med vilka man kunde lära sig. Att vara åtta, nio år och tolka dessa kriterier kan vara svårt. Men vi pratade mycket om dem och kriterierna blev allt lättare att förstå.

Att stå inför en grupp och framföra en egen presentation kräver ett visst mått av mod. Vår pedagogiska tanke med aktiviteten var som vanligt typiskt fritidspedagogiskt mångsidig. Grundläggande i verksamheten: elevernas intressen – men också att eleverna skulle presentera, analysera, reflektera, argumentera, utveckla kunskaper kring sitt lärande, ett digitalt arbetssätt. Och, som sagt, inflytande och medbestämmande.

Sams specialintresse låg inom det digitala fältet. Han ville definitivt vara med och påverka innehållet på paddorna. Han uttryckte denna önskan till mig. Skulle jag kräva att Sam höll en presentation? Sam som inte talade inför en grupp!? Och på en mikrosekund tog jag det beslutet. Dumt eller ej – beslutet var taget och Sam mulnade. Tills nästa dag. Då kom han med sin presentation, gjorde sitt premiärframförande inför en grupp – och fick blodad tand.

”Åsa, kan verkligen barnen på andra avdelningen använda sig av Imovie?” frågade Sam mig nästa dag. ”För annars kanske jag kan hålla en kurs för dem?!”

Vill  göra på  mitt fritids

  1. Fredagsfys med fredagsmys.
  2. Snömålning med silkespapper.
  3. Digital julkalender med inspirerande uppdrag.

ur Lärarförbundets Magasin