Läs senare

”Det är bara att börja utforska”

av Annika Dzedina
18 maj 2018
18 maj 2018
Foto: privat

Emilie Magnusson, snart färdig lärare i fritidshem, från Högskolan i Kristianstad. Hur har studierna varit?

– De har varit bra, bättre än jag hade förväntat mig. Jag jobbade på fritids förut i ungefär ett och ett halvt år, men har fått en större förståelse och mer kunskap i hur jag ska bemöta alla elever, och lärt mig mer om bland annat barn med särskilda behov.

Du och din studiekompis Sara Björk gjorde ert examensarbete om IKT i ett lärandeperspektiv. Berätta!

– Vi tycker att det är spännande med IKT båda två. Nu, när det är tydligare inskrivet i läroplanen att man ska arbeta med digital kunskap, ville vi se hur fritidshemmen redan gör det, eller om de skulle kunna göra det. Vi intervjuade både lärare och elever och kom fram till att de flesta lärare inte har tillräckligt mycket kött på benen för att använda IKT pedagogiskt. Eleverna kan mer om tekniken, men många lärare är tyvärr osäkra. De tror att eleverna ska komma in på fel sidor när de surfar på nätet, så då använder man det inte alls i skolan.

Mitt blivande jobb

Namn: Emilie Magnusson

Ålder: 24

Arbetsplats: Börjar i juni på Karstorps skola Norra i Lomma.

Lön: Just nu studiebidrag plus att jag jobbar vid sidan om och får lite pengar då.

Eleverna är ju uppvuxna i den digitala kulturen, hur ska man som medelålders lärare hänga med då?

– Jag tror inte att man ska vara så rädd utan börja använda den teknik som finns. Man kan till exempel gå en digital tipspromenad i skogen, göra filmer om ­allemansrätten eller om vad som helst där man lär sig något. Sedan tror jag att man kan fråga eleverna vad de är intresserade av. De kan tekniken, men det är du som lärare som kan omvandla det ni gör till ett lärandetillfälle. När vi gjorde vårt arbete märkte vi att många ”slänger in” digitala arbetsredskap och låter eleverna exempelvis titta på film. Men om de bara gör det används tekniken som hemma, och det är ju inte meningen. Jag tror att man ska tänka att det man vill göra i något ämne, går att göra både analogt och digitalt. Det finns många appar och sidor på nätet som hjälper till – det är bara att börja utforska!

Varför valde du att läsa till lärare i fritidshem?

– Jag kände att det var rätt yrke för mig. Jag gick samhällsprogrammet med inriktning idrott och hälsa på gymnasiet och när jag var anställd på en fritidspedagogtjänst tidigare, gillade jag det väldigt mycket. Barnen ger mig nya tankar och ny energi – det är roligt! När jag blev utlasad ville jag börja studera på en gång och jag har redan fått jobb, på Karstorps skola Norra i Lomma.

Känner du oro inför framtiden med tanke på allt som kommer fram om arbetsmiljöproblem i fritidshemmen?

– Nej, inte där jag har fått jobb nu. De har gjort en storsatsning och har anställt så många behöriga fritidspedagoger och lärare i fritidshem som behövs.

Kommer du att undervisa i något skolämne också?

– Jag är behörig i idrott och hälsa i år 1–6, men kommer inte att ha det nu. Kanske blir det senare.

Vilken fråga brinner du extra mycket för i fritidshemmet?

– Jag brinner för att se elevernas utveckling och lära dem att skapa goda kamratrelationer – det här yrket ger så mycket tillbaka från eleverna när man ser dem växa som människor.

Vilken kommer att bli din ­största utmaning när du börjar jobba?

– Att se varje elev, inte bara de som behöver extra stöd utan de som behöver extra utmaningar också.

Det här ger mig inspiration: ”Barnens glädje och lust att lära, genom barnen får man idéer till nya aktiviteter. Tillsammans är bättre”

Detta vill jag förändra: ”Synen på skärmanvändningen i skolan. Att använda digitala verktyg på ett positivt sätt som genererar något till våra elever”

ur Lärarförbundets Magasin

HTML Snippets Powered By : XYZScripts.com