Läs senare

”Det handlar om att få eleverna aktiva i sitt lärande”

Hallå, Hülya Basaran, lärare och universitetsadjunkt i svenska som andraspråk vid Högskolan Väst, Trollhättan. Du har mottagit Guldäpplets särskilda pris 2016.

av Marianne Nordenlöw
30 jan 2017
30 jan 2017
Hülya Basaran delar Guldäpplets särskilda pris 2016 med Anna Kaya, Stockholms universitet. Priset delas ut av Föreningen Datorn i utbildningen, DIU. Hennes bok Nyanlända elever i mitt klassrum (Gothia) utkom 2016. Hon bloggar på frokenhulya.wordpress.com.

Varför fick du priset?

– Enligt motiveringen är det för att jag har förnyat och utvecklat ett språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt med digitala nycklar för att undervisa nyanlända elever. Jag tror att jag har fått uppmärksamhet eftersom det är många i skolan som har digital teknik men kanske inte riktigt vet hur man kan använda den språkutvecklande.

Vad är viktigast att tänka på när man jobbar språkutvecklande med digitala metoder?

– Att man inte bara använder det för att det är just teknik, utan att man känner sig trygg med varför man har valt en viss resurs och på vilket sätt den ger ett mervärde. Det handlar inte så mycket om att planera för att man som lärare ska lära ut, utan för att eleverna ska bli aktiva i sitt lärande. Då kommer digital teknik in som en resurs såväl som analoga sådana, en kombination av resurser för lärande. Men eftersom den digitala delen är relativt ny är det den som får uppmärksamhet.

Vilka är de viktigaste skälen till att använda digitala metoder för just nyanlända?

– Jag tycker att det är multimodaliteten och flerspråkigheten som genomsyrar verktygen. Det hjälper ju inte bara eleverna utan blir ett stöd även för mig som lärare när jag ska visa, beskriva och förklara. Ska jag förklara ordet ”utförsåkning”för elever som aldrig har sett snö kan jag till exempel bildgoogla eller visa klipp på Youtube. Att översätta till ett annat språk hjälper inte alltid om man inte förstår sammanhanget.

Har du exempel på något favoritverktyg eller arbetssätt, som du själv använder?

– Jag har använt mig mycket av autentiska uppgifter och skapat uppgifter från elevernas vardag. Jag utgår från interaktion, att eleverna får smaka på språket, prata och kommunicera, för att sedan gå över till skriftspråket. Vi har använt ordbehandlingsprogram med talsyntes och talande tangentbord, så att eleverna får multimodalt stöd i sin grundläggande skrivutveckling.

Vad gör du nu?

– Jag undervisar i kurser där man får behörighet i svenska som andraspråk på Högskolan Väst. Jag har också uppdragskurser från Skolverket där verksamma lärare läser på distans och får behörighet i SVA. Jag är tjänstledig från min tjänst som utvecklings- och förstelärare på mottagningsenheten Välkomsten i Trollhättan, för nyanlända elever i grundskolan.

Kan du sakna att arbeta med yngre elever?

– Ja! De är ju mer spontana än vuxna och återkoppling sker direkt i stunden. Jag saknar också att ha hela världen i klassrummet. På högskolan blir det mer att man pratar om det interkulturella.

ur Lärarförbundets Magasin

HTML Snippets Powered By : XYZScripts.com