Läs senare

”Det sociala klimatet i korridorerna kan vara onödigt hårt”

Min dag på jobbetEn dag på jobbet för Fredrik Sandström, svensklärare i årskurs 7–9 och IKT-ansvarig på Gäddgårdsskolan i Arboga.

28 mar 2019
Foto: Fredrik Sandström

7.30

Skönt morgonhäng med kaffe och samtal i personalrummet präglas av tvära kast mellan det politiska världsläget och laxodlingar, många skratt och omtanke. Samtidigt en snabb uppdatering av skolans webbportal.

7.50

Svensklärarmöte. En stående punkt varje vecka är ”dela något du sett, hört, läst eller gjort”. Läsande kollegor är guld värda! Det som utvecklar vår undervisning mest är samtal om hur vi kan använda texter i elevnära sammanhang.

Läsande kollegor är guld värda!

8.30

Fantomentidningar som är 20 år gamla ingår i 8C:s klassrumsbibliotek.
Foto: Fredrik Sandström

Tränar på muntligt fram­trädande tillsammans med 9C. Vilken mening ur kapitel 4 i Möss och människor har berört dig och vad vill du lyfta fram? Eleverna funderar på sitt kommande fram­trädande och filar på att skriva manus genom att göra punkt­listor med utgångspunkt i ”det magiska tretalet”.

12.00

Lektion med 8C om skillnaden mellan talspråk och skriftspråk. Vi använder Omar i Ture Sventon som förebild för hur ett formellt språkbruk kan se ut. När passar det att tala som Omar? Vad händer om du pratar som Omar med dina kompisar?

13.00

Foto: Fredrik Sandström

Klass 7B. Läsningen av tre berättelser om makt, roller och identitet har precis avslutats. Eleverna resonerar om sina tankar. Exempelvis: Om vi försöker fokusera på annat än misslyckanden, svagheter och det avvikande, vad händer då?

14.00

Sorterar dagens intryck och uppdaterar min planering. Funderar på frågor och aktiviteter till morgondagens lektioner.

Bäst under dagen? 

Att så många elever vågade ta ut svängarna alltmer när de berättar muntligt för varandra. Dessutom hördes några spontana miniapplåder i några grupper. Att berätta inför andra kan vara känsligt för många och då värmer ett stöttande klimat!

Sämst under dagen? 

Ett kort samtal med några elever i korridoren om hur det fula och kalla språkbruket kan göra skada. Ungdomarna på skolan är oftast fantastiska, men det sociala klimatet i just korridorerna kan stundtals vara onödigt hårt.

ur Lärarförbundets Magasin

HTML Snippets Powered By : XYZScripts.com