Ingår i temat
Gränslöst
Läs senare

Digital värld röstades fram

GränslöstAmbitionen med Minecraftprojektet Bygg och samhälle var att täcka in totalt sju ämnen. Och det lyckades, tack vare fullständig demokrati.

27 mar 2019
Elkraft och vind från solceller.

Nej, det där går inte, det skymmer ju vår utsikt! En av eleverna i årskurs fem på Björknässkolan i Nacka har skapat en skyskrapa i Minecraft och överskridit höjden och arean som han fått sig till­delad. När det upptäcks av andra elever blir det ett ramaskri i klassrummet.

Det här är en av många situationer som SO- och specialläraren Jenny Åberg berättar om när hon beskriver stämningen i klassrummet under arbetet med det ämnesövergripande projektet Bygg och samhälle. Det pågick under fem veckor i två klasser, på lektioner i samhällskunskap, svenska, NO och teknik. Både enskilt och i grupper med olika ansvar.

Uppdraget var att skapa ett ”samhälle hållbart för framtiden”, förklarar NO- och teknik­läraren Åsa Girgensohn, som genomförde projektet tillsammans med Jenny Åberg.

Jenny Åberg.

– Varje elev skulle bygga sitt eget bostadshus som sedan placerades in i klassens gemensamma Minecraftvärld. Samhället skulle vara självförsörjande och samtliga hus ha tillgång till rent vatten, fungerande avloppssystem och el från hållbara energikällor.

Lärarna inledde med att planera upplägget och utforma matriser utifrån kunskapskraven. Teorilektioner och spelande varvades.

– Eleverna jobbade i var sin dator, men i samma Minecraftvärld. De fick skapa en egen figur som kunde gå omkring i staden, vilket möjlig­gjorde att alla kunde träffas i spelet och kommunicera via en chat. Precis som vi lärare, som också kunde gå runt och följa elevernas arbete, säger Åsa Girgensohn.

Undervisningen pågick parallellt i salarna bredvid varandra och eleverna kunde röra sig mellan klassrummen om det krävdes ett svar från NO-läraren för att ta ställning till en fråga som de arbetade med under lektionen i samhällskunskap, och vice versa.

För att bygga världen krävdes många beslut om allt ifrån sjukvård och skola till polis. Men först och främst: hur skulle besluten fattas?

– Eleverna fick börja med att rösta om de ville ha direktdemokrati, representativ demokrati eller diktatur. Den ena gruppen valde representativ, medan den andra valde direktdemokrati. Fast den sistnämnda gruppen ändrade sig ganska snabbt när de märkte att det var alldeles för tids­krävande, berättar Jenny Åberg.

Under diskussionerna tränades eleverna i argumentation och på att använda sig av olika begrepp inom respektive ämne.

– En av de svåra frågorna var hur de skulle finansiera olika samhällsfunktioner. Hur mycket ska exempelvis gå till skatt om en person tjänar 100 kronor? Och vilka samhällsfunktioner bör prioriteras för att en stad ska fungera? säger Jenny Åberg, som överraskades av hur väl eleverna lyckades kompromissa i olika frågor.

Slutligen fick de dokumentera arbetet i skrift och redovisa sitt bygge i grupp genom att bjuda på en guidad tur i sin Minecraftvärld.

– Kombinationen av redovisning och möjligheten att ständigt följa elevernas resonemang ledde till att vi upplevde att vi hade ett omfattande underlag för att kunna bedöma de eleverna, säger Jenny Åberg.

Åsa Girgensohn tycker att projektet skapade ett sammanhang som gjorde innehållet mindre lösryckt än det ibland tenderar att bli när man undervisar i ämnena separat.

– Ett annat tecken på att det här var lyckat var att det var eleverna själva som kom på vilka frågor de var tvungna lösa för att kunna bygga sin värld. Vanligtvis är det ju vi lärare som ställer frågorna.

ur Lärarförbundets Magasin

HTML Snippets Powered By : XYZScripts.com