Läs senare

Recension: Slöjd i en digital skola

02 maj 2018

Slöjd i en digital skola

Martina Rylander Lundström (red)

Lärarförlaget

Boken består av texter som belyser slöjdämnet utifrån olika perspektiv, men med samma fokus – att försöka förstå slöjdens roll i vår samtid. Texterna är skrivna av lärare, forskare och skolledare, en del med en tydlig bakgrund och erfarenhet av skolslöjden, andra inte.

Texterna ger ett spretigt intryck, både vad det gäller kvalitet och riktning. Några av texterna går tillbaka historiskt för att väga det mot bildning och kunnande i vår tid. Andra kastar oss in i programmeringens och makerkulturens värld, något som kan te sig främmande, men spännande. Några ser på slöjden som en möjlighet för eleverna att välja fritt, me­dan andra är tydliga med att forma ramar och menar att valfriheten kan ha ett pris.

Den avslutande texten i boken lyckas dock knyta ihop säcken. Skribenten för ihop makerkulturen med skolkulturen och ser stora möjligheter i att kombinera de analoga materialen med olika sorters digitala material. Fokus placeras här snarare på metod och hantverk än på material. Här diskuteras också prioriteringen av slöjdämnet ur ett budgetmässigt perspektiv, med adress skolledare.

Jag ser boken som en möjlighet till diskussion om den egna verksamheten, om hur förutsättningarna för lärande ser ut i salen. Även om hur arbetet kan utvecklas mot digitalisering, både när det gäller dokumentation, inspiration och material.

Titeln på boken är missvisande, inget tyder på att skolan kommer att bli digital. Utvecklingen handlar snarare om att ge skolan, och framför allt skolslöjden, en ytterligare dimension för lärandet genom digitalisering och digital teknik.

ur Lärarförbundets Magasin

HTML Snippets Powered By : XYZScripts.com