Läs senare

Död släkt blev historisk pjäs

LektionslyftetRallare, utvandrare, dråp – och en häxa. När elever i Sunne släktforskade framkom ett helt annat persongalleri än historieböckernas kungar. Projektet resulterade i fyra pjäser.

20 dec 2018
Sandra Larsson.

Istället för att läsa om krig och kungar i historieböckerna började de 21 eleverna i Ekeby­skolans klasser 4–6 att släktforska. Hur hade deras förfäder i trakterna kring värmländska Sunne levt under 1600–1800-talen? Under ett knappt halvår pågick projektet Min historia, som också var ett samarbete med pedagoger från Västanå teater.

Temat var identitet – att ta reda på mer om sitt eget ursprung och den historia som präglat samhället. Eleverna fick i uppgift att intervjua föräldrar och äldre släktingar om sina förfäders liv. Utifrån det ritades sedan släktträd.

– De historiska sammanhangen blev mer levande än när undervisningen bara utgår från traditionella läromedel. Elevernas historieintresse ökade märkbart och därför blev det också lättare för mig som lärare att undervisa. Själv behövde jag inte lägga ner mer tid på lektions­förberedelser än vad jag vanligen gör, säger Sandra Larsson.

Hon undervisar i SO-ämnen, svenska och matematik och var tillsammans med bildläraren Sofia Sättermon involverad i projektet.

Min historia genomfördes för ett par år sedan. Historia, bild och svenska vävdes samman utan att någon till slut tänkte på vad som var vad.

Eleverna skrev bland annat berättelser, gjorde muntliga presentationer och ritade bildskisser till sina karaktärer.

Det pedagogiska syftet var att öka elevernas intresse för sin egen historia, lättare kunna tänka sig in i andra människors situation samt att få större vana att presentera saker inför varandra. Däremot var källkritik inte en del av projektet.

Eleverna ritade tidstypiska dräkter och lärde sig mer om pesten.

Forskningen visade att många av släktingarna från förr hade haft svåra liv, inte minst när pesten drog fram över trakterna kring Sunne. Flera sökte sig ett bättre liv och utvandrade till Amerika. Andra lämnade lantbruksarbetet och blev rallare. I släktforskningen framkom också en kvinna som stämplats som häxa. Och en elev fick höra talas om en avlägsen släkting som dömts för dråp och suttit i fängelse.

– Vi kopplade släktforskningen till undervisningen genom att läsa om de aktuella tidsepokerna och pratade om hur det då såg ut i Sverige. Jag berättade exempelvis om häxprocesser och förklarade ord som rallare. En grupp hade även emigration och vi diskuterade bland annat hur det skulle kännas att behöva lämna sitt land. Då kom vi också in på Syrien och dagens flyktingar runtom i världen, säger Sandra Larsson.

De flesta förfäder hade bott i närbelägna trakter, men det fanns även elever som hade rötter i andra länder, som Turkiet.

– Det gjorde att vi fick ett ännu större material att lära från, säger Sandra Larsson.

Utifrån elevernas forskning bildades sedan fyra teatergrupper med olika teman: rallare, emigration, pesten och häxprocesser. Projektet avslutades med att eleverna själva spelade upp pjäser om sina släktingar på Västanå teater i Sunne.

– Det var jättekul. Eleverna talar fortfarande om projektet. Jag uppfattar att leken, dramatiseringen och att kunna använda hela kroppen har gjort att de minns sina kunskaper bättre.

Sandra Larsson tror inte att det är nödvändigt att samarbeta med professionella teaterpedagoger för liknande projekt. En förutsättning är däremot att undervisa utan traditionella hjälpmedel och att vilja samarbeta.

– Det krävs lite mer tid för att planera tillsammans. Men det är ändå väl värt att testa. Eleverna har blivit mer engagerade och delaktiga. Dessutom är samarbetet mellan oss lärare ännu bättre nu, säger Sandra Larsson.

Öppnar för olika ämnen

Om Sandra Larsson skulle göra ett liknande projekt skulle hon gärna involvera fler ämnen. Här är några exempel:

  • Historia och samhällskunskap: Elever jämför sina liv med förfädernas.
  • Musik: Vilka instrument hade de forna släktingarna tillgång till? Hur lät den vanligaste musiken under olika epoker? Finns det några likheter med dagens musik?
  • Matematik: Eleverna kan exempelvis rita och göra beräkningar av de hus som förfäderna kan ha bott i.

ur Lärarförbundets Magasin

HTML Snippets Powered By : XYZScripts.com