Läs senare

Dolda budskap i skoltexter

20 mar 2012

Hur en pappa ska vara, synen på invandrare och kolonial mentalitet – skolans texter innehåller schablonbilder som riskerar att reproducera och befästa fördomar. I boken granskar elva författare skolans pedagogiska texter utifrån bland annat genus och etnicitet. Skoltexterna speglar olika och motsägelsefulla föreställningar om vilka sociala normer som gäller i och utanför skolan och de formar en uppfattning om vad som är normalt, eftersträvansvärt och en ”rätt” livsstil.

Kritisk läsning av pedagogiska texter – genus, etnicitet och andra kategoriseringar
Marie Carlson, Kerstin von Brömssen (red)
Studentlitteratur

ur Lärarförbundets Magasin