Läs senare

»Drama är en rättighet«

Debatten om att göra drama till ett enskilt ämne i grundskolan har eskalerat det senaste året. Alltmer forskning visar på ämnets positiva effekter, men trots det syns inga tendenser till förändring.

16 jun 2015

Snart ska drama införas som obligatoriskt ämne för barn och elever i fyra- till elvaårsåldern i Australien, liksom dans, musik, bildkonst och »media arts«. Nu vill dramaförespråkare se samma utveckling i Sverige. Eva Österlind, Sveriges första professor i drama med didaktisk inriktning på Stockholms universitet, är en av dem. Hon berättar att det finns mycket forskning som pekar på dramaämnets goda effekter på elevers utveckling, exempelvis när det gäller samspel och språkutveckling.

– Det är en uttrycksform som bidrar till en mängd egenskaper som man har stor nytta av i livet. Syftet är också att lära sig att göra sin röst hörd, så det finns även en demokratisk aspekt i det hela.

Australiensaren John O´Toole betraktas som en förgrundsgestalt inom området. Han har varit huvudansvarig för arbetet bakom de nya kursplanerna för de estetiska ämnena, och enligt honom är den största utmaningen för de som driver frågan att få politiker och utbildningsplanerare att förstå nyttan med drama.

– Men Sverige är ett land med goda förutsättningar. Ni har en rik tradition inom dramapedagogik och många kvalificerade ledande utövare i landet.

Ytterligare en omdiskuterad fråga är om bedömning är förenligt med dramaämnet. Eva Österlind har intervjuat flera australiensiska experter som menar att elevernas insatser måste bedömas för att ämnet ska börja tas på allvar.

– Det behöver inte vara så komplicerat; i lägre åldrar kan det handla om att beskriva huruvida eleven klarar av att spela en enkel roll i samspel med en annan elev. Det viktigaste är att man inte börjar bedöma personligheter eller något annat irrelevant.

Att införa drama som enskilt ämne skulle kräva en hel del förberedelser. Än så länge vet vi inte ens när det blir aktuellt med en ny läroplan för grundskolan, vilket krävs för att kunna införa ett nytt ämne.

– Jag skulle vilja att Skolverket utarbetade ett läroplanssupplement i drama knutet till svenska. Det skulle vara ett betydelsefullt steg framåt och inte innebära en så stor reform som en ny kursplan innebär, säger Eva Österlind.

ur Lärarförbundets Magasin