Läs senare

Dramaforskare åkte till England

av Annika Dzedina
21 okt 2016
21 okt 2016

Susanne Rosén, dramapedagog och doktorand vid Chester University i England. Du arbetar vid Högskolan Dalarna men forskar i England. Varför?
– Jag gick en masterutbildning i Stockholm. Vid universitetet där fanns det för några år sedan en doktorandtjänst inom utbildningsvetenskap med inriktning dramapedagogik, men plats enbart för två doktorander och vi var flera intresserade. Lite senare var en professor från Chester i Stockholm och berättade att det fanns möjlighet att forska där.

Varför är det så olika forskningsförutsättningar för de estetiska ämnena i Sverige?

– Det handlar kanske om ämnenas position. Drama och dramapedagogiska metoder har använts länge, men det finns inte ens som eget ämne i skolan. Vad det beror på är svårt att säga; musikhögskolorna har länge utbildat lärare, men det har inte teaterhögskolorna gjort. Utbildning på magister- eller masternivå har endast tillfälligt erbjudits på svenska lärosäten och det finns få möjligheter att få en fil kand-examen. Nyligen utlystes det dock en doktorandtjänst inom drama på Stockholms universitet.

Varför behövs mer forskning om drama?

– Drama är mycket grupparbete, samspel och kommunikation, men trenden har länge varit att ge individen större utrymme. Jag tror att kommunikation och att fungera i olika grupper kommer att bli allt viktigare, och de kunskaperna kan dramapedagoger lära ut.

Vad handlar din forskning om?

– Jag tittar på hur lärande sker när man använder drama och har följt fyra klasser i grundskolan som har drama kontinuerligt.

ur Lärarförbundets Magasin