Läs senare

Duellen om fritids

Fokus val 2014 Valtider stundar, och skolan är i fokus – men var finns fritidshemmet? Den frågan ställde vi till de två största partiernas skoltalespersoner. Läs även övriga partiers inställning till fritidshemmet och dig som pedagog.

02 jun 2014

Tomas Tobé (M), skolpolitisk talesperson:

Föreslår moderaterna öronmärkta satsningar på fritidshemmen?Foto: Anders G Warne– Vi arbetar just nu med ett förslag. Vi behöver ett statsbidrag för fritidshemmen, för att höja kvaliteten, och i kvaliteten ligger bland annat barngruppernas storlek. Jag vill att det här ska ha en tydlig inriktning i områden där vi har stora utmaningar, där vi ser att skolresultaten sjunker. Vi har fört in det här förslaget i diskussioner med de andra allianspartierna och min utgångspunkt är att detta ska finnas med i vårt valmanifest.Det finns många problemområden – buller, lokaler, personaltäthet, barngruppers storlek, planeringstid – vilka har ni tagit med i förslaget?

– Ja, alltihop finns med, men den svåra utmaningen är – var ligger ansvaret? Jag tycker att vi moderater ska ta ansvar lokalt, i kommunerna, och se till att det är bra villkor på fritidshemmet. Det ska inte hänga på ett statsbidrag. Vi riktar väldigt mycket fokus på det nationella, samtidigt som vi har ett lokalt ansvar som inte tas.

Vad har du gjort i din nuvarande roll för att se till att det ansvaret tas?

– Jag samlade alla kommunalråden och oppositionsråden och pratade igenom alla de här problemen, bland annat barngruppernas storlek på fritidshemmen, och då blev min hemläxa till dem: Gå hem och se om ni har ett arbete att göra, om det behöver anställas fler.

Vad anser ni om tak för barngrupperna?

– Vi har inga sådana förslag, och tror inte på att vi nationellt ska avgöra sådana saker som klasstorlekar och tak för barngrupper. Vi vill lämna utrymmet att hitta olika sätt att arbeta med detta lokalt.

Vad anser ni om legitimation till fritidspedagoger?

– Vi ställer oss positiva till detta. Vi tycker det är klokt. Nu när vi har prövat detta med legitimation, och har det på plats, då kan vi öppna upp för fler yrkesgrupper, som vi tycker är viktiga.

Vad ska fritidshemmet vara?

– Det handlar delvis om omsorg, att fånga upp unga människor som inte har blivit sedda i skolan, det är ofta på fritidshemmet de får fram en del historier som inte annars kommer fram. Sedan handlar det om att arbeta med leken och motivationen – men också med kunskap. 

 

Ibrahim Baylan (S), skolpolitisk talesperson:

Föreslår socialdemokraterna öronmärkta statliga satsningar på fritidshemmen?

Foto: Anders G Warne– Jag skulle gärna vilja svara ja på den frågan, för att jag tror att det behövs. Men jag måste ändå vara försiktig, eftersom vi inte har satt ner foten kring vad vi ska gå till val på.

Tror du att det går att lösa fritidshemmens problem utan riktade pengar?

– Nej, jag tror det är helt uppenbart att det inte gör det. Jag vill inte att det ska framstå som ett löfte, men jag skulle bra gärna vilja att satsning på fritidshemmen finns med i vårt valmanifest.

Vad tycker du vore viktigast att satsa på i ett sådant förslag?

– Det absolut viktigaste tycker jag är att öka lärarartätheten, att öka antalet fritidspedagoger.

Det största problemet som fritidspedagogerna själva tar upp är de stora barngrupperna. Blir det färre barn med fler pedagoger?

– Inte färre barn, men det går att lägga upp verksamheten betydligt bättre, än om du har få anställda på en väldigt stor grupp barn. Du kan få lite mindre stök om du delar upp grupperna, du kan ha en röd tråd från a till ö. Då tror jag också att du får en bättre arbetsmiljö.

Vad anser ni om tak för barngrupperna?

– Vi har snarare pratat om att anställa fler fritidspedagoger. Om du inför ett tak, utan att ha resurser till att anställa fler, riskerar det att bli något på pappret som inte förbättrar verksamheten.

Ni har gett ett vallöfte att ge fritids­pedagoger legitimation. Varför?

– Vi vill skicka en tydlig signal, som motsäger den signal som finns idag. Vi vill säga att det här är en viktig yrkeskategori.

Vad ska fritidshemmet vara?

– Det finns barn som inte får det stöd och den hjälp de behöver i skolan. Jag skulle vilja att det fanns betydligt större utrymme inom fritids att ge hjälp och stöd. Jag skulle vilja se att fritids hade en mer aktiv del i pedagogiken, för det tror jag skulle öka likvärdigheten i den svenska skolan, och i sin tur höja kunskapsresultaten.

Se längre intervjuer på film: lararnasnyheter.se/fritidspedagogik
 

Läs mer:

ur Lärarförbundets Magasin

HTML Snippets Powered By : XYZScripts.com