Läs senare

Egna poddar tänder eleverna

Motiverande, inkluderande och till stor vinst även i andra ämnen. Markus Nymans arbete med podcast på svensklektionerna har givit ringar på vattnet på Nyboda skola.
– Samtal är en väldigt viktig form för lärande, säger han.

17 okt 2016

Foto: Jeanette Andersson

Det började som en kul grej för ett par år sedan. Det var i slutet av maj och eleverna längtade efter sommarlov. Svenskläraren Markus Nyman och hans kollega, specialpedagogen Kia Senneryd, ville testa något nytt och roligt lektionsmoment. Något som samtidigt kunde bredda undervisningen och ge dem som tycker att det är jobbigt att skriva möjlighet att uttrycka sig på ett annat sätt.

– Vi lyssnade själva en hel del på podcast då och tänkte att det kanske kunde vara spännande att låta eleverna testa att spela in egna samtal, berättar han.

I styrdokumenten hittade de massor av stöd för att arbeta med podcast.

– Att kunna föra ett resonemang, följa en röd tråd, lyssna på andra och ställa följdfrågor, allt det är ju sånt vi ska jobba med, säger Markus Nyman.

Så de lät åttorna leka rollekar och spela in samtalen. Det gick så bra och var så engagerande att Markus Nyman och Kia Senneryd bestämde sig för att ta metoden vidare.

I ett par år har de arbetat med poddinspelningar i årskurs åtta. Under tio lektioner får eleverna bekanta sig med podcast och olika samtalstekniker, för att sedan spela in egna samtal, först med hjälp av manus och sedan endast med små stödanteckningar.

– Eleverna är sällan vana att använda sig av samtalsteknik, men de greppar snabbt sådant som sammanfattning, följdfrågor och spegling. Första gången vi arbetade på riktigt med podcast så började eleverna till och med spegla oss lärare under genom-gångarna. De sa saker som: jaha, du menar att …, säger Markus Nyman med ett skratt.

Enligt honom har podcastsatsningen varit positiv på flera plan. För det första har det märkts stor skillnad i elevernas motivation.

– Så gott som alla har uttryckt att de tycker att det är kul och spännande att få göra något nytt. Och det har verkligen märkts genom deras engagemang. Podcast är inte så stort bland tonåringar, vi har till exempel haft svårt att hitta program att lyssna på som vänder sig till eleverna. Ändå har de visat stort intresse för uppgifterna, säger Markus Nyman.

För det andra så har poddmomentet visat sig vara inkluderande på exakt det sätt som han och Kia Senneryd hoppades. I samtalen kommer de elever som har svårt att koncentrera sig på en skrivuppgift mer till sin rätt.

– Genom att prata i stället för att skriva får de chans att visa vad de kan. Dessutom har vi märkt att i de små samtalsgrupperna deltar även de som vanligtvis är väldigt tysta i helklass, säger Markus Nyman.

Under arbetets gång får eleverna spela in två till tre poddar. Inledningsvis tycker de flesta att det är jobbigt att höra sin egen röst.

– Men vi spelar aldrig upp några samtal i helklass mot någon elevs vilja. När de får höra att det bara är vi lärare som ska lyssna så släpper nervositeten för de flesta.

Den första podden som Markus Nyman och Kia Senneryd spelade in med elever hade rubriken ”Tidskapseln” och samtalet handlade om vad eleverna skulle lägga i en kapsel tänkt att öppnas om 150 år. Förutom rubriken, fick eleverna tydliga instruktioner om vad samtalet skulle innehålla, till exempel en presentation av dem själva och ämnet, frågor till varandra och minst var sin tes.

– Det var intressanta samtal att lyssna på och det var tydligt att eleverna hade lärt sig en hel del om samtalets konst, säger Markus Nyman.

Samma elever fick senare i uppgift att samtala om ett ämne de inte hade så mycket förkunskap om, nämligen surt och basiskt inom kemin. Eleverna gavs några sidor ur kemi-boken att utgå ifrån.

– De flesta tyckte att detta var väldigt svårt, men vi kunde höra att de i samtalen utvecklade sin förståelse för ämnet och lärde av varandra, säger Markus Nyman.

Något som hans lärarkollegor i arbetslaget tyckte var mycket intressant.

– De såg potentialen för sina ämnen och nu har eleverna arbetat med poddar i såväl engelska som SO och NO och där har arbetet verkligen gjort skillnad för resultaten. I NO, men kanske framförallt i SO, är det viktigt att kunna reda ut begrepp och kunna resonera i flera led. Genom att göra en podd får eleverna visa att de kan det genom att samtala och bygga vidare på varandras resonemang. Där använder de poddinspelningar som redovisningsform ganska ofta nu, berättar Markus Nyman.

Själv kommer han definitivt att arbeta vidare med podcast i svenskundervisningen. I år redan i årskurs sju.

Markus Nyman

Ålder 41
Yrke Lärare i svenska och SO i åk 6–9
Arbetsplats Nyboda skola i Tyresö kommun
Arbetspartner i podcastundervisningen Kia Senneryd som är speciallärare och förstelärare med fokusområde inkludering.

Tre tips för dig som vill arbeta med podcast:

  1. Börja med drama-övningar, till exempel ”hos frisören”.
  2. Spela inte in samtalen för tidigt, vänta tills eleverna blivit lite vana.
  3. Kolla att tekniken fungerar innan ni börjar spela in. Det ska vara enkelt både att spela in och sedan föra över filerna till dator. Vi använder diktafoner istället för mobiltelefoner, det ger mycket mindre teknikstrul.

ur Lärarförbundets Magasin

HTML Snippets Powered By : XYZScripts.com