Ingår i temat
Att mäta lärande
Läs senare

Eleverna sätter egentligen betyg på sig själva

09 mar 2011

Svenskläraren Jesper Ersgård har ansvarat för ett treårigt projekt som gick ut på att få lärarna på Farsta gymnasium att jobba med likvärdig och formativ bedömning. Då krävs samsyn, och det finns bara ett sätt att nå den. Lärarna måste samlas och studera elevexempel, förklarar han.

– Steget därifrån är att föra ut det till eleverna. Man låter dem läsa exemplen för att de ska förstå kriterierna.

Men det handlar inte om att kompromissa eller rösta på ett visst elevexempel. Den som tycker att något är värt ett visst betyg måste kunna visa varför. Lärarna kommer överens om vad som ska läras ut och vad som ska bedömas.

Jesper Ersgård har jobbat på Farsta gymnasium i tolv år, tio av dem har han ägnat åt att försöka få in eleverna i bedömningsprocessen. Enkäter och diskussioner visar att de tycker om arbetssättet. De senaste tre åren har resultaten börjat peka uppåt.

– Eleverna sätter egentligen betyg på sig själva. Deras kunskap genererar per automatik ett visst betyg. De ska inte bli överraskade oavsett om de får MVG eller IG, säger han.

Att det nu blir en ny gymnasieskola är inget problem. Principen för bedömning är densamma, och arbetet med samsyn blir ändå aldrig klart. Det kommer hela tiden in nya lärare på skolan, förklarar Jesper Ersgård.

– På Farsta gymnasium ska alla utvecklas mot att jobba formativt. Men alla måste hitta dit på sitt sätt.

Mer ur temat Att mäta lärande (8)

ur Lärarförbundets Magasin

HTML Snippets Powered By : XYZScripts.com