Läs senare

Eleverna tycker att de får lära sig något riktigt

DJUPDYKNINGMånga älskar ämnet. Det ger motivationen draghjälp, menar Åsa Grundström som är lärare i hem- och konsumentkunskap och förstelärare med inriktning mot bedömning.

09 feb 2017
Namn: Åsa Grundström.
Gör: Förstelärare och lärare i hem- och konsumentkunskap på Västangårds skola i Umeå. Foto: Linda Eliasson

För att motivera eleverna i sitt ämne handlar det också om att själv vara en motiverad lärare, menar Åsa Grundström. För hennes del är det inget problem eftersom hon tycker att innehållet i hem- och konsumentkunskapen är så viktigt:
– Det handlar om att främja hälsosam livsstil och att eleverna ska få känna glädje i att laga mat och skapa intresse för ekonomi och miljö, säger hon.
Åsa Grundström är lärare i hem- och konsumentkunskap samt svenska på Västangårds skola i Umeå. Hon ser tydlighet och struktur som viktigt i undervisningen. Inte minst för de elever som är lite osäkra på vad ämnet hem- och konsumentkunskap innehåller.
– De ska veta vad som förväntas när de kommer till lektionen. Det krävs ett tydligt ledarskap för att få eleverna med sig och för att få dem att känna sig trygga. Det här är ett ämne där det är väldigt olika vad eleverna har med sig för kunskaper och färdigheter när de kommer till sexan. Några kanske hjälper till med middagen och annat i hemmet medan andra inte har så stor vana.
Hur är intresset för ämnet?
– Det är stort och här har vi draghjälp när det gäller motivation. En del säger att det är det enda ämnet där de får lära sig något riktigt. Det är ytterst få som inte gillar hkk.
Hur får du själv inspiration som lärare?
– Vi har ett jättebra nätverk för hem- och konsumentkunskap här i Umeå. Vi träffas två till tre gånger per termin för att utbyta idéer och erfarenheter. Ibland har vi någon speciell fråga kring ämnet, till exempel innehållet och progressionen i olika årskurser. Jag och många andra lärare arbetar ju ensamma på våra skolor med hem- och konsumentkunskap så det blir viktigt att ha någon kollega att diskutera ämnesfrågor med.
Kan du ha lärarna på din skola som bollplank?
– Inte så mycket om den praktiska undervisningen förutom att jag samarbetar med SO- och NO-läraren, främst när det gäller ekonomi och näringslära. I elevfrågor så har jag självklart stöd av mina kollegor. Vi är en liten skola så alla har i stort sett alla elever.
I Åsa Grundströms uppdrag som förste­lärare ingår bland annat att bidra till kollegialt lärande.
I praktiken handlar det om att hålla i fortbildning om bedömning för kollegorna och att ansvara för möten.
– Uppdragen som förstelärare har varit lite oklara i kommunen, men en grund är att verka för skolutveckling, så klart, och att inspirera mina kollegor.

Mer ur temat Djupdykning: Motivation (6)

ur Lärarförbundets Magasin

HTML Snippets Powered By : XYZScripts.com