Läs senare

Elevernas tro en tillgång i religionen

BokrecensionDenna nya antologi lyfter fram och diskuterar frågor kopplade till mångfalden i våra klassrum, skriver Per Ahlkvist och Mia Lägnert.

20 dec 2018
Illustration: Istock

Interkulturell religionsdidaktik. Utmaningar och möjligheter

Olof Franck och Peder Thelén (red)

Studentlitteratur

Mångfalden i klassrummen har aldrig varit så stor som i dag, vilket gör att vi lärare ställs inför nya utmaningar. Detta blir extra tydligt i religionsämnet. Vi har funderat kring vår egen undervisning i religion, som vi upplevt som alltför faktaorienterad. Elevernas resultat har också varit sämre än i de övriga SO-ämnena.

I ämneslaget har vi diskuterat hur vi kan arbeta med ämnet för att det ska upplevas som relevant och intressant. Den här antologin, med texter av både forskare och lärare, fyller ett viktigt syfte genom att lyfta fram och diskutera frågor kopplade både till mångfalden i våra klassrum och didaktiska frågor kopplade till ämnet.

Författarna diskuterar hur man kan anpassa religionsundervisningen i ett klassrum där det finns elever med olika religiös och kulturell bakgrund. I ett sådant klassrum kan det uppstå olika konfliktsituationer, men även ett klimat där det råder nyfikenhet och öppenhet.

I ett sådant klassrum kan det uppstå olika konfliktsituationer, men även ett klimat där det råder nyfikenhet och öppenhet.

Boken redogör för forskning kring ämnet och ger exempel på olika klassrumssituationer. Ett exempel som lyfts är när en lärare ber eleverna diskutera om de hade levt sitt liv annorlunda om det visade sig att det inte finns något liv efter döden. Flera elever blir upprörda och känner sig kränkta eftersom de vet att det finns ett liv efter detta. Hur gör man i en klass när denna situation uppstår?

Det vi tar med oss från boken är en påminnelse om att det förändrade klassrummet erbjuder stora möjligheter och att klassen bör ses som en resurs, där man kan ta tillvara den religiösa och kulturella mångfald som finns.

Varför gör vi då inte detta i större utsträckning redan i dag? Förklaringar kan vara att det finns en rädsla från lärare att fråga eleverna om frågor som vi traditionellt tycker tillhör en högst privat sfär och att dessa frågor ibland kan upplevas som konflikt­fyllda av oss lärare. Boken visar dock att genom att få ta del av klasskamraters beskrivningar och ställa frågor till varandra kan religionsämnet bli mer levande och kännas mer menings­fullt för eleverna.

ur Lärarförbundets Magasin

HTML Snippets Powered By : XYZScripts.com