Läs senare

”En bok för alla”

BoktipsetKlassrumsnära och forskningsanknuten. Sara Persson delar med sig av en bok för lärare på alla stadier, i alla ämnen.

av Maria Lannvik Duregård
23 maj 2019
23 maj 2019
Sara Persson.
Foto: Sara Winsnes

– Jag vill rekommendera Aktiv läskraft av Barbro Westlund. Det är egentligen tre böcker, en för varje stadium. Hon har skrivit direkt för lärarna på låg-, mellan- och högstadiet, men ganska mycket går igen i de olika böckerna, säger Sara Persson, F–6-lärare i svenska som andraspråk på Gunneboskolan och Skogshagaskolan i Västervik.

– Jag tycker mycket om att hon är lågstadielärare i botten, med lång erfarenhet och så gedigen kunskap om läsinlärning. Det finns inte många sådana lärare längre. Sedan är hon lärarutbildare och har forskat. Hon är mycket kunnig inom sitt fält, och tar in både egen och internationell forskning i böckerna.

Vad fångar dig särskilt?

–Hennes budskap är att det aldrig är för sent att lära sig läsa. Vare sig man får en elev i fyran eller sjuan som inte kan läsa, så ska man inte ge upp. Det har jag tagit till mig.

– Böckerna är lättlästa, med ett klassrumsnära språk och konkreta exempel. Man känner igen sig som lärare.

Vem kan använda boken?

– Det är inte bara svensklärare som har användning för böckerna, utan alla lärare som arbetar med texter i sina ämnen. Hon presenterar även metoder som kan användas i SO och NO. Böckerna är i högsta grad relevanta även för ämneslärare på högstadiet.

Aktiv läskraft (Fsk–3, Mellanstadiet, Högstadiet)

Barbro Westlund

Natur & Kultur

ur Lärarförbundets Magasin

HTML Snippets Powered By : XYZScripts.com