Läs senare

En bokstav utan helhet

KrönikaBetyg A på ett arbete säger ingenting om vilka förmågor eleven behöver utveckla, skriver Peter Hasselskog.

23 maj 2019
Peter Hasselskog är universitetslektor vid slöjdlärarutbildningen på HDK, Göteborgs universitet.
Foto: Emelie Asplund

Jag tror att varje slöjdlärare nickar igenkännande. Kanske också lärare i idrott och hälsa efter en elevs goda friidrottsprestation, eller en lärare i musik efter en elevgrupps föreställning. Men vad är det egentligen eleverna frågar om? Och vad är det egentligen vi svarar på – om vi väljer att svara i form av en betygsbeteckning?

En elev som precis genomfört ett lyckat slöjdarbete är förstås väldigt stolt! Det vore dumt att ta den känslan ifrån eleven. Men vad säger och vad innebär beskedet om betyg A i relation till ett enskilt elevarbete i ett av flera arbetsområden under en termin? Det betyder inte att eleven visat A-nivå i relation till alla de delar av kunskapskraven som kommande terminsbetyg ska baseras på.

Det säger inget om vad i det aktuella ämnets mål och kunskapskrav som eleven behärskar väl, och vilka delar som inte är lika starka. Det ger inte eleven någon formativ information om vilka förmågor som behöver utvecklas. Omdömet A-arbete kan möjligen ge kortsiktig glädje och stärkt självkänsla. Men i första hand skymmer det information som skulle varit till så mycket större nytta på lite längre sikt.

Jag har ofta förundrats över argumenten i den samhälleliga diskussionen om från vilken årskurs eleverna ska få betyg i grundskolan. Ett av de vanligaste argumenten för betyg i tidiga årskurser är att eleven har rätt att få veta hur den ligger till. Men ett C i slöjd eller ett B i hem- och konsumentkunskap säger ju inte ett dugg om vilka delar i respektive ämne eleven behärskar väl och vilka delar som saknas. Har inte argumentet ”rätt att få veta hur man ligger till” använts så många gånger att det nära på blivit en oreflekterad sanning?

Ett relevant svar från läraren borde vara i stil med: ”Är du nöjd själv, kul – med vad, på vilket sätt?”, och vidare ”I relation till lärandemålen att pröva och ompröva, samt att motivera gjorda val, så har du visat mycket god förmåga. Men tänk på att betyget vid terminsslutet kommer att baseras på många fler delar”. Ett sådant svar borde ge läraren betyget A!

Favoritverktyg just nu:

  1. Sekatören – våren är här!
  2. Ögonmåttet – vikten av att kunna och att våga lita på det egna omdömet.
  3. Förhållningssättet – en slöjd­lärares viktigaste redskap enligt min avhandlingsstudie.

ur Lärarförbundets Magasin

HTML Snippets Powered By : XYZScripts.com