Läs senare

En bra knop kan rädda liv

Att kunna slå en knop är allmänbildning och livskunskap. Effektiva knopar behövs när roddbåten ska förtöjas och bilen bogseras – eller för att fästa säkerhetslinan vid snöskottning på taket. Bra knutar gör vardagen lite enklare men kan också rädda liv.

16 jun 2010

Den som stiger in i Kjell Perssons prydliga och välutrustade slöjdsal på Tunaskolan i Lund slås av en genomträngande doft av tjära. Associationerna går omedelbart till hav och båtar. Och det är inte helt fel; här finns spår av att slöjdläraren själv under många år både seglat och lärt ut sjömanskap till ungdomar som hamnat lite på avvägar.

På en bänk – under en kajak som är upphissad i taket – har Kjell dukat upp för dagens lektion. Bland flagglinor och polyesterrep finns också tjärat tågvirke av hampa och märling för tagling – det är de som sprider de förföriska dofterna av hav.

In strömmar en förväntansfull slöjdgrupp av sjätteklassare som sneglar mot repen medan de slår sig ner på slöjdbänkarna. Kjell berättar att de först ska ha en kort teorigenomgång innan de själva ska få sätta ­
i gång. Han påminner om att det finns mycket matematik i detta med knopar. För tio år sedan tilldelades nya zeeländaren Vaughan Jones Fieldsmedaljen för sin forskning om knopslagningsteori; en utmärkelse som är något av matematikens Nobelpris.

Han laddar datorn med en knopkurs på cd och visar första teoriavsnittet – om knoparnas historia – på storduk. Att lära sig slå knopar är enklast genom ”vaccinationsmodellen”, säger han:

– Man måste göra det flera gånger för att det ska sitta i ryggraden. Ni som vill ha knoprep med er hem för att träna kan komma till mig i slutet av lektionen så ska ni få en meter flagglina, säger han, och genast flyger så gott som samtliga elevers händer upp i luften.

Kjell brukar lägga in en halvtimme knopslagning då och då i slöjdundervisningen för att eleverna ska få lära sig nya knopar och återupprepa det som de lärt sig tidigare. De gör också ofta en knoptavla, där de klistrar upp de knopar de verkligen kan. För vissa elever innebär det tre knopar, för andra 15.

För många elever är det här med knopar något alldeles nytt. Några har mer erfarenhet, till exempel Katja som är seglare. Hon berättar om en specialknop som är bra att ta till när man ska hänga och burka utanför skrovet på en katamaran. Daniel kan berätta om klättrarknutar, där livet hänger på att de håller hög kvalitet.

Knopar ska helst inte bara vara pålitliga och inte glida, de ska också vara lätta att lösa upp. Efter att ha visat några av de vanligaste knoparna, kan Kjell inte låta bli att visa The Carrick Bend som han menar är världens vackraste knop. I alla fall innan man drar till den.

– Den är också oerhört stark och lätt att lossa och används ofta vid bogsering, berättar han.
Sedan plockar han fram en modell av en fullriggare och visar råbandsknopens ursprungliga användningsområde.

– Knopen har fått det namnet för att den användes till att knyta fast råsegel vid rårna, säger han och pekar på den tvärsgående rå som han håller horisontellt mot en av fullriggarens master.

Han fortsätter och visar tjuvknop och fångknop, som han demonstrerar genom att sätta fast en elevs händer bakom ryggen. Det är populärt och många vill pröva om de kan komma loss.

– Kom ihåg. Ni får aldrig lägga en lina kring er eller en kamrats hals! uppmanar Kjell och ser eleverna strängt i ögonen innan han plockar fram lite tjärad märling och visar hur man snabbt och enkelt kan se till att ett rep inte fransar upp sig.

Eleverna jobbar hela tiden entusiastiskt och ivrigt. De lär sig till och med knopar som varken finns i datorn eller i böckerna. Populärast är den ögla som visas i alla västernfilmer när någon ska hängas eller lynchas. Flera elever kan bödelknuten, trots att Kjell inte lärt ut den. Den är spännande!

Efter en intensiv lektion berättar Kjell att knopar var aktuellt i skolslöjden redan 1916, när Hjalmar Örwalls bok Om knutar kom ut: ”Likväl vore det utan tvivel skäl att man ägnade mer uppmärksamhet åt detta område än vad som nu är fallet. Först och främst kan det understundom vara av betydelse för vem som helst att han kan göra en riktig knut.

Kroppsskada, förlust av egendom, ja till och med livet har mången gång berott på okunnighet häruti, för att inte tala om alla mindre olägenheter och obehag. Om barn i våra skolor, till exempel i slöjd, lärde sig några av de viktigaste knutarna så skulle de säkert ha mer nytta av det än åtskilligt gagn som saklöst skulle kunna strykas i stället.”

På ett annat ställe i boken står att det redan då var svårt att hitta personer som kunde lära ut knopslagning. Det skriver Kjell nästan 100 år senare gärna under på. I dag är det få som är scouter eller lär sig knopar på fritiden.

– Men att kunna några av de vanligaste knoparna underlättar vardagen och är faktiskt något av den vardagskunskap eller livskunskap som alla bör ha med sig ut i livet.

Kjells eget intresse för knopar beror dels på hans intresse för båtar, segling och kajaker, dels på hans intresse för friluftsliv.

– Man ser ofta hur folk gör helt livsfarliga surrningar på biltaken och inte klarar att göra de enklaste knopar. Här har vi en uppgift i slöjden. Det är nog bara trä- och metallslöjden och textilslöjden som kan ge eleverna dessa kunskaper i skolan, framhåller han.

Han tycker att cd:n om knopar, som han själv varit med om att ta fram, underlättar undervisningen. På den finns filmer med 15 vanliga knopar; eleverna studerar dem och försöker göra likadant. Kjell hjälper dem som har svårt att slå knutarna trots instruktionerna på filmduken. En fördel med filmen är att den kan stoppas och att allt visas mycket tydligt.

De allra flesta ser fram emot att få arbeta med knopar, förklarar han. Många elever har också berättat att de har haft nytta av sina kunskaper. Som en kille, som för en tid sedan berättade han tack vare knopen constrictor kunde reparera ett vindskydd som gått sönder när de var ute på övernattning.

– Och jag lär mig av eleverna. Det var faktiskt en flicka i årskurs fem som lärde mig att knyta engelsk säckknop. Hon hade i sin tur lärt sig av sin mamma. 

ur Lärarförbundets Magasin

HTML Snippets Powered By : XYZScripts.com