Läs senare

En dag på passet

28 okt 2010

Hej alla slöjdlärare ute i landet! Jag sitter och funderar på hur det kommer att bli med slöjden nu så här efter valet; när jag skriver detta är det valsöndag (har förtidsröstat) och jag sitter på ett älgpass nära Norrbottensgränsen och funderar, medan vår hund letar förtvivlat efter älg. Ett lätt regn faller, men vi har byggt älgtorn med tak på de flesta älgpass på vårt område, så det går bra att skriva utan att blocket blir blött.

Vad kommer nu att ske, blir det förändringar med betyg i lägre åldrar, får vi behålla betygssystemet som det varit, blir det lärarlegitimation, kommer kursplanerna att förändras, blir det någon satsning på mera slöjd i skolan?

Ja det finns många frågor man kan ställa sig direkt efter ett val, men ser man till det lilla så jobbar jag efter samma tänk, även denna höst. Jag kommer inte att förändra speciellt mycket. Ska man göra det? Har efter snart 20 år i yrket känt en viss tröghet när det gäller förändringar i skolan. När nya kursplaner har skrivits och man börjar sätta sig in i dem, börjar man inse att det inte har ändrats så mycket. Jag tycker att de ser rätt lika ut, bara skrivna på olika sätt, men innebörden är densamma.

I vår kommun har det bestämts att IUP ska skrivas i ett digitalt system kallat Infomentor, och det har gjort att jag har börjat se saker jag inte tänkt på förr. För att det ska bli så lika som möjligt så har systemet tagit meningar direkt från kursplanerna, vilket gör att vi som lärare måste tänka till lite när vi nu ska skriva omdömen. Ett exempel på en mening som man ska ta hänsyn till vid skrivande av omdömet: ”Du tar hänsyn till ekonomiska, miljömässiga och funktionella aspekter.”

När gick vi igenom detta med eleverna och i vilket sammanhang? Det är en fråga jag ställt mig och det gör att jag har omvärderat mitt arbete till att se mera på vad det egentligen är jag håller på med. När man sätter in dessa meningar i ett elevperspektiv, får man se till att man vet vad man gör, att det blir tydligt för eleverna vad det är jag bedömer.

Men nu ropar det i radion att det är älg på gång, jag lägger försiktigt ner mitt block och gör mig klar med bössan, det är alldeles tyst, tycker mig höra ett hundskall men det visar sig vara en kråka. Ingenting den här söndagen heller …

ur Lärarförbundets Magasin