Läs senare

”En ynnest att få lyfta fritidshemmen”

av Maria Nöjd
07 Feb 2018
07 Feb 2018

Hej Magnus! Sedan januari 2016 har du en tjänst som utvecklare i fritidshem i Västerås stad. Vad innebär det i korta drag?

– Syftet är att höja kvaliteten i stadens kommunala fritidshem och att se till att vi kan möta Skolinspektionens och stadens krav på verksamheten. Det handlar till exempel om pedagogisk utvecklingstid, tillgång till digitala verktyg för personalen och att ta fram en plan för utbildningar och karriärmöjligheter. Vi kallar det för fritidslyft men det är en lokal satsning. Bara en bråkdel av fritidshemspersonalen har haft tillgång till det statliga Lärarlyftet så vi vill kunna erbjuda mer.

Vad har gjorts hittills?

Mitt jobb

Namn: Magnus Pettersson

Ålder: 49 år

Arbetsplats: Barn- och utbildningsförvaltningen, Västerås stad

Bor: Västerås

Lön: 38 500 kronor

Utbildning: Fritidspedagogutbildning

– Första steget var en kartläggning av hur det faktiskt ser ut i våra fritidshem. När det gäller utvecklingstid hade ungefär hälften av de tillfrågade noll timmar individuell planeringstid och hälften saknade padda, mobil eller dator och vissa kunde därför inte ens svara på sms, mejl eller sköta sin dokumentation. Under våren har det beställts paddor till alla och vi har haft en grundutbildning i hur man använder dem under hösten. Sedan har vi skissat på en utvecklingsplan och hoppas kunna sjösätta utbildningar nästa läsår.

Vad för slags utbildningar handlar det om?

– Det är olika beroende på utbildningsnivå och behov. Personligen vill jag gärna se mer karriärmöjligheter då exempelvis fritidspedagoger kan bli arbetslagsledare som får vara med i skolans ledningsstöd och också bli biträdande rektorer, för större delaktighet samtidigt som rektorerna kan få bättre koll på fritidshemmens verksamhet.

Hur kom det sig att just du fick uppdraget?

– Dels på grund av tillfälligheten att jag fick höra om det vid rätt tillfälle. Dels på grund av att jag redan från start i yrket månat om att folk ska kunna stå på benen hela året och kämpat för kvaliteten i fritidshemmet. Jag blev tidigt arbetslagsledare och har jobbat som tillförordnad rektor.

Du har jobbat 25 år som fritidspedagog i fritidshem. Varför valde du det yrket?

Viktigast just nu …

… för din yrkeskår?

”Att få rätt förutsättningar för att kunna bedriva verksamheten enligt de styrdokument som finns. Och att likställas med andra lärargrupper i skolan.”

… i samhället?

”Metookampanjen tycker jag är spännande. Det är sådant vi ska jobba med, hur vi behandlar varandra. Det behöver man börja prata med barnen om tidigt. ”

– Jag var rätt velig som ung och funderade på att bli brandman, polis eller rockstjärna. Men med tiden åkte både hårfästet och rebellen ner i avloppet, ha ha. Sedan testade jag allt möjligt, även att vara lärarassistent. Jag gillade det men tyckte att skolan kändes fyrkantig och fick upp ögonen får fritidspedagogiken som tilltalade mig mer.

Vad är det bästa med fritidshemmet?

– Att det är en utmärkt arena för situationsbaserat lärande där man kan utgå från elevernas intressen och behov här och nu.

Vilka är fördelarna och nack­delarna med att ha en övergripande tjänst jämfört med att jobba på golvet?

– Att få möjlighet att vara med och lyfta fritidshemmen och göra det bättre för dem som jobbar där är en ynnest och något jag kämpat för länge. Men jag saknar elevgruppen, på gott och ont, för allt är inte lätt då heller. Men det ger energi att vara i vardagen med allt som händer.

Vad gör du på fritiden?

– Umgås med mina nära, och att gå på konserter ger mig energi.

När skrattade du senast?

– Nu under vårt samtal flera gånger. Jag skrattar mycket i allmänhet även åt tråkiga saker. Det är ett sätt att orka. Jag har lätt att skratta och att vara ironisk men alltid med glimten i ögat.

ur Lärarförbundets Magasin